Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Vi utlyser en doktorandtjänst vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet.

Beskrivning av doktorandprojektet

Perifera nervskador kan rekonstrueras, men den stora begränsande faktorn i utfallet av sådan kirurgi är att vävnaden i målorganen (muskulatur) denerveras med degenerativa, till viss del irreversibla, förändringar som följd. Det aktuella doktorandprojektet syftar till att tillämpa nyskapande imaging-tekniker på degenererande nerver och för att följa dess återväxt genom experimentella studier i olika modellsystem. Särskilt fokus kommer att ligga på magnetresonanstekniken diffusion tensor imaging (DTI) för att visualisera samt kvantifiera degenerativa processer i skadade nerver, men även regenerationen av dem samma. Därtill kommer optical projection tomography (OPT) att tillämpas som ex vivo metod för att korrelera DTI-fynden. Doktorandprojektet är associerat med Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet har den som genomgått en grundläggande högskoleutbildning om minst 240 ECTS. Den som före den l juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, d.v.s. grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng eller motsvarande kunskaper som förvärvats i någon annan ordning inom eller utom landet, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå.

Särskild behörighet:
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har

  1. nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet.
  1. nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av institutionen utsedd bedömningsgrupp.

Meriterande:
Den sökande ska därtill i sin högskoleutbildning, och/eller på annat likvärdigt sätt, ha uppnått grundläggande teoretiska kunskaper inom biomedicin eller motsvarande samt ha god erfarenhet av laborativt arbete och metodutveckling. Sökande med praktisk erfarenhet av forskning på djurmodeller och vävnadshantering i laborativ miljö prioriteras. Erfarenhet av arbete med MRI och/eller DTI är starkt meriterande, och erfarenhet av immunohistokemi och andra biokemiska analysmetoder är även det meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och den sökandes förmåga att samverka inom en forskargrupp.

Tillträdesdag: Efter överenskommelse, så snart som möjligt.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1093-18
Kontakt
  • Biträdande universitetslektor Gustav Andersson, gustav.andersson@umu.se
Publicerat 2018-06-08
Sista ansökningsdag 2018-09-01

Terug naar vacatures