Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för molekylärbiologi

Institutionen tillhör medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna och erbjuder en vital forskningsmiljö med en bred uppställning av toppmoderna imaging-, metabolomik-, genomik- och screeningsanläggningar.

Anställningen

Du kommer att vara del i en forskningsgrupp som är del av Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), med bra internationella kontakter via ett partnerskap med EMBL (European Molecular Biology Laboratory) inom molekylär medicin. Till professor Billkers laboratorium söks en postdoktor för att ingå i ett interdisciplinärt forskningsteam. Vår forskning finansieras bl.a. av ERC (Europeiska forskningsrådet) för att systematiskt identifiera genfunktion hos parasiten i överföring av malaria. Anställningen är på heltid i två år och är placerad vid Institutionen för molekylärbiologi. Du förväntas börja i september 2018 om inte annat överenskommits. Forskningsprojektet är långsiktigt och vi räknar med att nya anställningar kontinuerligt kommer att utannonseras inom projektet.

För ytterligare information besök hemsida (https://billkerlab.org) eller kontakta Oliver Billker (oliver.billker@umu.se).

Projektet

Malariaparasiter tillhör ett högt divergerat taxon, vars evolutionära utvecklingslinje vid basen av det eukaryota evolutionära trädet, anses ha tillkommit strax efter det att sexuell reproduktion och meios först uppstod. Parasiternas ovanliga och viktiga könliga biologi har nyligen blivit tillgänglig genom genetik-, biokemi- och avbildningsapproacher och gör dem väl lämpade för att indentifiera några av de mest bibehållna aspekterna av eukaryota livsformer. Sexuell reproduktion är nödvändig för Plasmodium och är därför ett möjligt angreppsätt för att blocka överföringen av dessa betydande parasiter till mygga.

Arbetsuppgifter

Vi har tidigare visat på styrkan av jämförande biologi genom användning av en gnagarmodell för Plasmodium och upptäckt av eukaryota fertiliseringsfaktorer som bibehållits genom evolutionen (Liu et al., Genes & Dev., 2008;  Ning et al., Genes & Dev., 2013). Vi har nu utvecklat verktyg som för första gången medger ”forward genetics screening” i en malariaparasit (Bushell et al., 2017). I projektet kommer du att designa analyser för att identifiera parasitgener som bidrar till att bilda cellulära strukturer och skeenden i Plasmodiums reproduktion, såsom spermiens axonem, gamete-igenkänning och fusion eller meios. Genom att arbeta från en kandidatlista över bekräftade fertilitetsgener, kommer du att göra genetiska screener och karakterisera ett urval av ”hits” genom biokemiska interaktionsstudier och korrelativ mikroskopi för att hitta rollen för evolutionärt bibehållna proteiner vars funktion idag är okänd. Det kommer att finnas betydande möjligheter för en framgångsrik sökande att påverka inriktningen på projektet, att arbeta nära lokala noder av svensk nationell forskningsinfrastruktur för korrelativ mikroskopi och proteinstrukturillustration, men även att etablera internationella samarbeten med laboratorier som forskar på andra modeller för jämförande biologi.

Kvalifikationer

För behörighet krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom ett relevant område som genetik, genomik och cell- och molekylärbiologi samt en beprövad förmåga att leverera högkvalitativa vetenskapliga resultat. Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

Förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp är ett krav. Du har utmärkta kunskaper i eukaryot cellbiologi och erfarenhet av mikroskopi vilket innefattar mikroskopi av levande celler. Du kan påvisa ett starkt intresse och tidigare erfarenhet inom evolutionsbiologi, innefattande t.ex. jämförande genomik och proteinevolution, liksom bra kunskaper om några relevanta mjukvaror för taxonomianalys och genomdatabaser. Du måste vara villig att göra forskning innefattande djur. Du är skicklig i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Du ska kunna visa god förmåga att kommunicera vetenskap effektivt och att kunna utveckla kreativa sätt att lösa vetenskapliga problem.

Kunskap om rekombinant DNA-teknik, genetik och väl utvecklad förmåga till vetenskapligt författande är meriterande.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev som förklarar varför du är intresserad av anställningen, hur du kan bidra med till projektet och i vilken riktning du kan tänka dig utveckla projektet (inte mer än 2 A4-sidor).
  • En curriculum vitae med din akademiska utbildning och tidigare anställningar.
  • Din publikationsförteckning.
  • Kopia av doktorsexamenbevis.
  • Namn och kontaktinformation med e-postadresser till två till tre akademiska referenspersoner.
  • Annan relevant dokumentation som du vill föra fram för att styrka din ansökan

Ansökan ska vara skriven på engelska (företrädesvis) eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringsprogram. Logga in på systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista ansökningsdag är 30 juli 2018. 

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1090-18
Kontakt
  • Oliver Billker, professor, oliver.billker@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-13
Sista ansökningsdag 2018-07-30

Terug naar vacatures