Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 14 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Vid institutionen för omvårdnad, som har ett hundratal anställda, bedrivs utbildning till sjuksköterska och röntgensjuksköterska, specialistutbildningar för sjuksköterskor, barnmorske-, magister- och masterutbildning samt forskarutbildning/forskning inom tre huvudämnen; omvårdnad, radiografi samt sexuell och reproduktiv hälsa.

Vi söker nu dig som vill undervisa på grund-, avancerad- och doktorandnivå och med inriktning mot området sexuell och reproduktiv hälsa (SRH). 

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar undervisning och handledning inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå på institutionen, företrädesvis inom inriktning sexuell och reproduktiv hälsa, samt forskning och utvecklingsarbete inom sexuell och reproduktiv hälsa. Undervisningen sker huvudsakligen inom institutionens program och kurser, men undervisning på andra program och kurser kan förekomma. I anställningen ingår ämnesansvar och utveckling av nya kurser inom inriktningen, handledning och examination av självständiga arbeten samt administrativa uppgifter. Undervisning kommer delvis att ske med digital teknik. Undervisning på annan ort kan förekomma.

Arbetsgivaren önskar att den anställde deltar i kliniskt arbete som leg. barnmorska inom landstings-/kommunal verksamhet i det fall anställningen, efter överenskommelse mellan den anställde, arbetsgivaren och sjukvårdshuvudmannen, blir förenad med anställning vid sjukvårdsenhet vid vilken bedrivs medicinsk forskning och utbildning.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet. Vid tillsättning av lektorat ska lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Som bedömningsgrunder vid anställning av lektor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Barnmorskeexamen är ett krav. Anställningen som universitetslektor kan, om önskemål finns, förenas med anställning som barnmorska inom landstings-/kommunal verksamhet, förutsatt sjukvårdshuvudmannens godkännande. För att vara behörig för förenad anställning krävs att sökanden innehar legitimation som barnmorska.

Därutöver är administrativ skicklighet, klinisk skicklighet, färdighet att leda och utveckla verksamhet, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete bedömningsgrunder för anställningen.

En allmän bedömningsgrund för samtliga lärarkategorier är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Det innebär att du är utåtriktad och har god förmåga att samarbeta med studenter, kollegor och grupper såväl inom som utanför universitetet. Vidare ser vi att du ska vara drivande och lösningsorienterad.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet viktas lika (3). Därutöver skall gälla graden av administrativ skicklighet, klinisk skicklighet, färdighet att leda och utveckla verksamhet, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser i sexuell och reproduktiv hälsa eller motsvarande, erhållna forskningsanslag samt nationella och internationella kontakter. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning och examination.

Administrativ skicklighet kan visas genom skicklighet att leda och utveckla verksamhet, erfarenhet av utbildningsplanering mm. samt genom förmåga till samarbete. Som person är du serviceinriktad, tar egna initiativ, är noggrann och kan arbeta självständigt. Vid bedömning av samarbetsförmåga och lämplighet läggs särskild vikt vid att bedöma Vid bedömning av den kliniska skickligheten kommer vikt att fästas vid erfarenhet av kliniskt arbete.. Med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter är erfarenhet från sluten vård (förlossning/BB) meriterande gärna i kombination med erfarenhet från öppen vård (Ungdomsmottagning eller Bm-mottagning). 

Rekryteringsprocessen kommer att bestå av intervju och referenstagning samt eventuellt provföreläsning.

Ansökan

Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/medfak/anstallning-larare/anvisningar-for-ansoka-om-lararanstallning/anvisningar-for-ansokan-till-professor-universitetslektor-och-forskare....pdf 

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Sista ansökningsdag 2018-06-14

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Vast dienstverband
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-936-18
Kontakt
  • Britt-Marie Lindgren, Prefekt , 090-786 92 61
  • Lena Lejon, Administrativ chef, 090-786 66 96
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-05-21
Sista ansökningsdag 2018-06-14

Terug naar vacatures