Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Institutionen för molekylärbiologi söker en universitetslektor inom ämnesområdet cellular och molekylär bioingenjörsvetenskap. Anställningen innefattar bl.a. undervisning i ingenjörsfärdigheter för civilingenjörer men även undervisning inom bioteknik, genteknik, immunoteknik, cell och molekylärbiologi samt handledning och utvecklingsarbete. Välkommen med din ansökan senast 30 april 2024

Arbetsuppgifter

Den sökande förväntas bedriva undervisning i bioingenjörsvetenskap inom Civilingenjörsprogrammet i bioteknik som kan omfatta projektbaserade och tematiska kurser i bioteknik, genteknik, tillämpad cellbiologi, immunteknologi och/eller molekylärbiologi. Arbetsuppgifterna kommer att omfatta såväl undervisning som utvecklingsarbete på grundnivå och avancerad nivå samt handledning och examination av examensarbeten.

Den sökande kommer att aktivt och strategiskt leda och delta i utvecklingen av civilingenjörsprogrammet i bioteknik i syfte att bättre förbereda studenter för roller i samhället eller i den akademiska världen. Den sökande kommer att ha aktiva kontakter med den omgivande industrin och samhället för att etablera relevanta kontakter i linje med programmets utbildningsplan, inklusive projektuppgifter, studiebesök och arbetsmässor. Den sökande förväntas också bidra väsentligt till institutionen i vid bemärkelse för att ge positiva och långvariga effekter på dess forskning, utbildning och samhällsutåtriktade aktiviteter.

En betydande andel av arbetsuppgifterna kräver svenska som kommunikationsspråk. Vi förväntar oss att icke-svensktalande innehavare lär sig att kommunicera på svenska i tal och skrift inom en tvåårsperiod.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Erfarenhet av att bedriva translationell forskning inom bioingenjörsvetenskap med inriktning cellulär och molekylärbiologi inklusive moderna molekylärbiologiska metoder för att adressera frågeställningar inom ämnesområdet är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid urval av sökande till befattningen ska följande viktning av respektive skicklighetsaspekt gälla: Vetenskaplig skicklighet 40%, pedagogisk skicklighet 40 %, administrativ skicklighet, och skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal vid högskolan, 20 %. Därutöver ska beaktas graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterade forskningsinsatser i samverkan med omgivande industri och samhället som kan bidra synergistiskt till undervisning på grund- och avancerad nivå av studenter inom det lokala civilingenjörsprogrammet i bioteknik.

Speciellt meriterande är kommersiellt framgångsrik patenterad translationell forskningsverksamhet inom något av områdena bioingenjörsvetenskap med fokus i molekylärbiologi, tillämpad cellbiologi, organismbiologi, immunologi eller genteknik.

Graden av vetenskaplig excellens kommer att bedömas på grundval av vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter, framgångsrika patent eller försök att kommersialisera translationell forskning där den sökande har spelat en framträdande roll.

Erfarenhet av kommersialisering av akademisk forskning och patenteringsprocessen är också meriterande.

Särskilt meriterande är dokumenterad kunskap och erfarenhet av entreprenörskap och ledningsuppdrag inom näringslivet och kommersiell forskningsverksamhet utanför akademin inom ämnet cellulär och molekylär bioingenjörsvetenskap.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor och professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.    

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet kommer särskild vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av undervisning i cellulär och molekylär bioingenjörsvetenskap på grundnivå på svenska, samt dokumenterad erfarenhet av handledning av examensarbeten.

Bedömning kommer också att göras av om den sökande har visat att translationell forskning och samverkan med industri och det omgivande samhället kan kopplas till den akademiska undervisningen.

I bedömningen ingår även erfarenhet av undervisning, administration och ledning på kurs- och programnivå, inklusive utveckling av utbildningskvalitet, ämnesrelevans och studenttillgänglighet.

Övriga bedömningsgrunder 

En allmän bedömningsgrund är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid bedömning av administrativ skicklighet och annan relevant skicklighet kommer vikt att fästas vid den sökandes förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att skapa samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle, förmåga att knyta samman forskning och utbildning på alla nivåer, förmåga att samverka med andra forskargrupper och organisationer samt att samverka med det omgivande samhället på andra värdeskapande sätt.

Vidare bedöms omfattningen av dokumenterad erfarenhet av att leda, organisera och utveckla akademisk och kommersiell verksamhet, särskilt inom området bioingenjörsvetenskap.

Vid anställning får en person av underrepresenterat kön med lika eller likvärdiga meriter föreslås för anställning framför en person av motsatt kön.

Eftersom en betydande andel av arbetsuppgifterna kräver svenska som kommunikationsspråk är det mycket meriterande att kunna kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift.

Övrigt

Vi erbjuder dig ett flertal personalförmåner som främjar en bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt goda utvecklingsmöjligheter, läs mer om förmåner här.

Ansökan

Vid ansökan i Varbi ber vi dig svara på frågor. Dessa frågor ersätter ett personligt brev från dig. Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

Bilagor

 1. CV/Umu Application template. Fyll i ansökningsformuläret (word). Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
  • basinformation (kontaktuppgifter, meritförteckning)
  • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive kortfattad forskningsplan och publikationslista)
  • redogörelse för pedagogisk verksamhet
  • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
  • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
  • referenser inklusive kontaktuppgifter
 2. Kopior av relevanta examensbevis
 3. Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
 4. Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template")

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig eller konstnärlig och pedagogisk verksamhet (pdf).

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2024-04-30.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-493-24
Kontakt
 • Peter Lind, peter.lind@umu.se
 • Lena Svensson, lena.svensson@umu.se
 • Matthew Francis, prefekt,, 090-7856752,matthew.francis@umu.se.
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-04-10
Sista ansökningsdag 2024-04-30

Tillbaka till lediga jobb