Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Beskrivning

Institutionen för geografi är en utbildnings- och forskningsmiljö med drygt 40 anställda. Exempel på forsknings- och undervisområden är planering, ekonomisk geografi, turism och naturresursanvändning. Vi utannonserar nu en befattning som doktorand i kulturgeografi med syfte att bidra till vår forskning om turism, mobilitet och landsbygdsutveckling. Projektet kommer genomföras i samarbete med Region 10, en sammanslutning av glesbygdskommuner i Norr- och Västerbottens inland. Målet med projektet är att undersöka fritidshusturismens betydelse för dessa kommuner. 

Anställningen påbörjas den 1 september 2023, eller enligt överenskommelse. Den fortlöper under fyra år på heltid. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Institutionen för geografi, Företagsforskarskolan vid Umeå universitet och Region 10. 

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet

Företagsforskarskolan är en multidisciplinär forskarskola där projekten är baserade på samarbeten mellan Umeå universitet och externa organisationer. Doktoranderna inom Företagsforskarskolan utgör en interdisciplinär grupp som, förutom varje enskild forskningsspecialisering, erbjuds ett skräddarsytt kurspaket som skapar en stark plattform för framtida arbete inom forskning och utveckling. En doktorandtjänst inom Företagsforskarskolan inkluderar även en praktikperiod på totalt tre månader vid en av de externa organisationerna för varje doktorand.

Arbetsuppgifter

Doktorandprojektet fokuserar på fritidshusturismens betydelse för glesbygdskommuner i Norr- och Västerbottens inland (Region 10). Framför allt  studeras fritidshusturismens betydelse för lokal och regional utveckling. 

Turism är en viktig näring i svenska lands- och glesbygdskommuner. För besökare handlar det ofta om att uppleva naturen och aktiviteterna den erbjuder. På dessa platser är fritidshusturismen utbredd och betydelsefull. Samtidigt är kommuner på lands- och glesbygden ofta drabbade av befolkningsminskning och utflyttning. Dessa kommuner är med andra ord mycket attraktiva för tillfälliga besök, samtidigt som inte är lika attraktiva för permanent boende. Denna paradox är utgångspunkten i doktorandprojektet. 

Doktorandprojektet väntas bidra med ny kunskap kring fritidshusturismens betydelse i Norr- och Västerbottens inland (Region 10), samt hur denna resurs kan vara ett verktyg för att skapa en hållbar utveckling i dessa områden. Som doktorand kommer du ingå i ett forskningssammanhang som arbetar i skärningspunkten mellan turism, landsbygdsutveckling, samhällsplanering, migration och ekonomisk geografi, samt bidra till att utveckla forskningsområdet. 

Anställningen kräver att doktoranden deltar aktivt i att kommunicera forskningsresultat i internationella akademiska sammanhang och till olika samhällsaktörer samt deltar i institutionens övriga verksamheter. Eftersom projektet sker i Sverige är det en stor fördel om du kan genomföra intervjuer, analysera texter samt kommunicera på svenska. Fullständig projektbeskrivning kan rekvireras på begäran från projektledaren, Roger Marjavaara. Kontaktuppgifter nedan. 

Om anställningen

Anställningen syftar till doktorsexamen och är i normalfallet tidsbegränsad på heltid i fyra år med start den 1 september 2023 eller enligt överenskommelse. Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Om institutionstjänstgöring (exempelvis undervisning) kan erbjudas (max 20% av heltid) förlängs anställningstiden med motsvarande tid. Placering är vid Institutionen för geografi vid Umeå universitet

Behörighet

För anställning som doktorand krävs antagning till forskarutbildning i kulturgeografi. Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, samt minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi eller motsvarande eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga kvalifikationer

Sökanden ska behärska det svenska och engelska språket i tal och skrift, samt ha insikt i forskning inom det samhällsvetenskapliga området, särskilt kulturgeografi. Erfarenhet av turism, samhällsplanering och samhällsutveckling i ett regionalt/lokalt perspektiv är meriterande. Kunskap och erfarenhet av framförallt kvantitativa forskningsmetoder och datamaterial är meriterande.

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:

1. Forskningsskiss relaterad till projektets tema där du formulerar forskningsfrågor och syfte utifrån relevant litteratur (max 3 sidor) 

2. Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker tjänsten (max 2 sidor) 

3. CV/meritförteckning

4. Examensbevis

5. Uppsatser/övriga publikationer

6. Ev. övriga meriter med relevans för anställningen

7. Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas. Din ansökan ska vara registrerad i universitetets e-rekryteringssystem senast den 23 april 2023. Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas. 

Närmare upplysningar lämnas av docent Roger Marjavaara (projektledare), tfn 090-786 71 59, e-post roger.marjavaara@umu.se eller docent Aina Tollefsen (studierektor för forskarutbildningen), tfn 090-786 78 84, e-post aina.tollefsen@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2023 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-224-23
Kontakt
  • Roger Marjavaara, 090-7867159
  • Aina Tollefsen , 090-7867884
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-02-03
Sista ansökningsdag 2023-04-23

Tillbaka till lediga jobb