Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD)

Inom denna anställning får du möjligheten att bedriva forskning inom matematikdidaktik, både inom ett pågående projekt vid institutionen och med projekt som initieras av dig själv.

Vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) arbetar idag ungefär 45 anställda och verksamheten är stark inom både forskning och utbildning. Vid institutionen bedrivs forskning och utvecklingsarbete inom utbildningsvetenskap samt utbildning inom i första hand lärarutbildningarna. Den ämneskompetens som institutionens medarbetare framför allt besitter finns inom matematikdidaktik, naturvetenskapsdidaktik, teknikdidaktik och bedömning för lärande. NMD har trivsamma lokaler som ligger centralt på campus. Vi som jobbar på institutionen tycker att det är viktigt att arbeta för en god arbetsmiljö och sammanhållning. Mer information om institutionen: NMD

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Som postdoktor i matematikdidaktik kommer du att ingå i Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM) som är en av Nordens största matematikdidaktiska forskningsmiljöer (https://www.umu.se/ufm). I denna miljö finns bland annat följande forskningsinriktningar: Problemlösning och resonemang, Formativ bedömning samt Språk och kommunikation.

Som postdoktor inom utbildningsvetenskap kommer du att vara med i det karriärprogram för nydisputerade som Lärarhögskolan vid Umeå universitet driver. Anställningen är inom matematikdidaktik men syftar också till att stärka den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Umeå universitet. Som postdoktor i karriärprogrammet kommer du därför att ingå i en bredare tvärvetenskaplig miljö vid sidan av ditt ordinarie forskningssammanhang inom matematikdidaktik.

Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara att bedriva forskning, men även undervisning kan ingå (upp till 20 % av heltid). En del av tiden (ca 30-40 % av heltid) kommer arbetet att ske inom ett pågående forskningsprojekt (se beskrivning nedan). Inom anställningen ges också möjlighet att under övrig tid genomföra egna forskningsaktiviteter, till exempel driva egna forskningsstudier, initiera nya samarbeten, söka forskningsmedel, handleda doktorander eller färdigställa redan genomförda studier. Som postdoktor förväntas du även att delta aktivt inom institutionens forskningsmiljö.

I anställningen ingår att under en del av tiden (ca 30-40 %) arbeta inom ett pågående forskningsprojekt, under ledning av Ewa Bergqvist och Magnus Österholm som driver en matematikdidaktisk forskargrupp kring språk och kommunikation. Forskningsprojektet finansieras av Vetenskapsrådet och fokuserar på förmågemålens dubbla roll vid implementering av läroplaner i Sverige och England. Matematik, men även andra skolämnen, brukar ofta beskrivas både i termer av innehåll (t.ex. algebra) och förmågor (t.ex. resonemangsförmåga). Förmågorna fungerar både som mål och medel för elevernas lärande och har därför en dubbel roll i kursplanerna. Tidigare forskning visar att det är en stor utmaning för lärare att tolka och konkretisera denna roll. Syftet med projektet är att förklara hur förmågornas dubbla roll omsätts i praktiken, det vill säga från skriftligt policydokument till implementerad läroplan. Projektet avgränsas till resonemangsförmågan i matematik. Mer information om projektet.

Kvalifikationer
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Vi söker i första hand dig med en doktorsexamen i matematikdidaktik, i pedagogiskt arbete med inriktning mot matematik eller i annat närliggande ämnesområde. Eftersom forskningsprojektet innebär datainsamling i både svensk och engelsk kontext finns ett krav på goda kunskaper i både svenska och engelska, både i tal och i skrift.

Vetenskaplig skicklighet utgör den primära bedömningsgrunden och bedöms i första hand genom kvalitet och omfattning av vetenskaplig produktion. Allmänna bedömningsgrunder i övrigt är god samarbetsförmåga samt den kompetens och lämplighet utöver detta som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Det är meriterande, men inget krav, med erfarenhet av forskning med inriktning mot aspekter av språk och kommunikation.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Ett personligt brev med beskrivning av varför du är intresserad av denna anställning, inklusive en beskrivning av hur dina erfarenheter passar för att jobba i det pågående forskningsprojektet samt en plan för annan forskningsaktivitet inom anställningen (max två sidor)
 • CV/meritförteckning
 • Publikationslista
 • Kopia av doktorsexamensbevis, eller dokumentation som visar beräknat datum för doktorsexamen, samt andra relevanta intyg eller dylikt
 • Kopia av doktorsavhandlingen
 • Kopior av maximalt 3 egna vetenskapliga arbeten särskilt relevanta för denna anställning
 • Namn och kontaktinformation till två referenspersoner
 • Övriga handlingar du vill åberopa

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi.

Sista ansökningsdag är 2022-09-07. (OBS! Förlängd ansökningstid.)

Kontakt
För mer information kontakta biträdande prefekt Magnus Österholm, magnus.osterholm@umu.se, 090-786 71 31, eller projektledare Ewa Bergqvist, ewa.bergqvist@umu.se, 090-786 94 76.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1176-22
Kontakt
 • Magnus Österholm, 090-7867131
 • Ewa Bergqvist , 090-7869476
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-06-22
Sista ansökningsdag 2022-09-07

Retour aux postes vacants