Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Sociologiska institutionen vid Umeå universitet söker en postdoktor. Postdoktorn kommer vara en del av projektet Radikaliseringen av Sverigebilden: En undersökning av hur radikala högergrupper i andra länder framställer Sverige på internet, finansierat av Vetenskapsrådet. 

Anställningen är under 2 år och tillträde sker 230101 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter 

Projektet som leds av docent Samuel Merrill analyserar i samarbete med professor Ralph Schroeder vid Oxford Internet Institute hur Sverige skildras online av utländska högerradikala grupper i USA, Tyskland, Indien och Kina samt hur sådana skildringar får synlighet i vanliga nyhetsmedier i dessa länder och i Sverige.

Projektet utforskar tre huvudsakliga forskningsfrågor: Hur skildras Sverige diskursivt av utländska högerradikala grupper på nätet? Vilka utländska, högerradikala skildringar av Sverige får synlighet genom vanliga nyhetsmedier utomlands och i Sverige? Hur gör digitala medieplattformar dessa högerradikala skildringar mer synliga i samhället? Projektet utforskar dessa frågor genom att  identifiera och analysera hur Sverige avbildas i text och bilder på webbplatser, bloggar, och sociala mediekonton tillhörande utländska, högerradikala grupper samt i högerradikala onlineforum som dessa grupper kan förväntas använda. 

Den anställde förväntas bedriva och publicera akademisk forskning relaterad till projektets mål.  Specifikt förväntas den anställde att göra detta på sätt som stärker projektgruppens användning av datorkod för att samla in och analysera data. 

Behörighet  

Till denna anställning ska sökande ha doktorsexamen i sociologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens som bedöms relevant i förhållande till den forskning som bedrivs inom aktuellt projekt. Examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.  
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till dig som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.  

Bedömningsgrunder  

Bedömningsgrund av särskild vikt utgörs av den vetenskapliga skickligheten och den sökandes planerade forskningsverksamhet som beskrivs i forskningsplanen. Även bidraget till projektet ses som bedömningsgrund av särskild vikt. Förmåga att bedriva självständig forskning samt förmåga att delta i nationella och/eller internationella forskningssamarbeten är också av vikt.

Undervisning kan ingå som en del av anställningen och dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning är därför meriterande.
Eftersom den huvudsakliga delen av anställningen som postdoktor utgörs av egen forskning väger vetenskaplig kompetens tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens vid bedömningen av de sökandes kvalifikationer.

Den sökande ska ha erfarenhet av forskning kring högerradikala grupper och diskurs i såväl svenskspråkiga som internationella studier. Du ska också vara kunnig i såväl storskaliga som kvalitativa diskursiva analysmetoder av digitalt och socialt medieinnehåll. Den sökande ska även ha teknisk kunskap inom kodning (exempelvis Python) samt ha kunskap om digitala visualiseringstekniker. Med tanke på forskningens karaktär samt den internationella forskningsmiljön, krävs mycket goda kunskaper i både engelska och svenska samt förmåga till samarbete såväl som självständigt arbete. Resultat av arbetsprov kan komma ifråga som bedömningsgrund.

Anställningen 

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år.  I anställningen ingår egen forskning till minst 80 procent av arbetstiden. Undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå kan komma att ingå till högst 20 procent av arbetstiden. 

Anställningen som postdoktor följer Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor som gäller från 1 februari 2022.  Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (arbetsgivarverket.se) https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor/

Vi förväntar oss att den anställde är närvarande på arbetsplatsen i Umeå och deltar i institutionens gemensamma aktiviteter. 

Ansökan

Ansökan skall innehålla: 

 • Personligt brev (max två sidor)
 • CV/meritförteckning  med lista av publikationer
 • Max 3 vetenskapliga publikationer som är relevanta för tjänsten
 • Vidimerade kopior av betyg och examensbevis
 • Forskningsplan (max två sidor A4 inklusive referenser) som beskriver den forskning som du planerar bedriva inom ramen för anställningen med den valda inriktningen
 • Eventuella övriga meriter som du vill åberopa
 • Om du avlägger din doktorsexamen efter sista ansökningsdag, ladda upp information om den planerade examinationen samt förväntat examinationsdatum
 • Namn och kontaktinformation med e-postadresser till 2-3 referenspersoner.

 Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Sista ansökningsdag är 2022-06-23

Sociologiska institutionen är en dynamisk forskning- och undervisningsmiljö med runt 60 anställda varav 12 doktorander för närvarande. Forskning bedrivs inom områden som attitydforskning, familjesociologi, arbetsmarknadsforskning, digital sociologi, vetenskapsstudier, politisk sociologi, äldreforskning, ekonomisk sociologi och medicinsk sociologi. Denna forskning är till stor del externfinansierad och utförs både i större forskargrupper och av enskilda forskare. Undervisning bedrivs på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå, i sociologi och biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen medverkar också i ett flertal utbildningar tillsammans med andra institutioner vid universitetet.

Närmare information om institutionens verksamhet finns på vår hemsida: https://www.umu.se/soc

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-960-22
Kontakt
 • Samuel Merrill, samuel.merrill@umu.se
 • Karin Nilsson, HR samordnare, 090-7865260
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-05-31
Sista ansökningsdag 2022-06-23

Retour aux postes vacants