Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Institutionen för språkstudier utlyser en postdoktor i flerspråkighet och/eller svenska som andraspråk.

Anställningen avser heltidsanställning under två år med tillträde 1 november 2020 eller enligt överenskommelse.

Vid Institutionen för språkstudier bedrivs forskning inom språkvetenskap, nordiska språk, moderna språk, de moderna språkens litteratur, samiska språk och samiska studier samt språkdidaktik och pedagogiskt arbete med inriktning mot språk och lärande. Läs mer här https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/forskning/  

Behörighetskrav och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i eller med relevans för någon eller några av anställningens inriktningar.

En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att kandidaten inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid urvalet bland behöriga sökande ska i första hand vetenskaplig skicklighet beaktas. Särskilt stor vikt kommer att fästas vid vetenskaplig publicering samt det skisserade projektet.

Stor vikt kommer att fästas vid det planerade projektets möjligheter att bidra positivt till forskningsmiljön vid Institutionen för språkstudier samt den befintliga forskningsmiljöns möjligheter att bidra positivt till utförandet av det planerade projektet.  

God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och engelska, liksom god förmåga att samarbeta, utgör krav för anställningen.

Arbetsuppgifter
Den som erbjuds anställningen ska främst ägna sig åt egen forskning. Postdoktorn förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. Även undervisning kan ingå, dock till högst tjugo procent av arbetstiden.

Ansökan
En fullständig ansökan omfattar följande dokument på svenska eller engelska:

(1) Ett följebrev där den sökande motiverar sitt intresse för att påbörja en anställning som postdoktor vid just Institutionen för språkstudier (1–2 sidor)
(2) Ett Curriculum Vitae
(3) Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade högskolepoäng samt kopia av examensbevis för doktorsexamen
(4) En fullständig publikationslista
(5) Elektroniska kopior på åberopade vetenskapliga publikationer
(6) En kortfattad forskningsplan - max 30 000 tecken inkl. blanksteg. Forskningsplanen ska innehålla beskrivningar av:
- syfte och problemområde
- tidigare forskning
- genomförande, dvs metod, material, teori och tidsplan
(7) En lista på två referenspersoner inkl. kontaktuppgifter

Ansökan ska göras i Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi senast 18 oktober 2020.

Övrigt
Postdoktoranställningen avser två års tidsbegränsad anställning med tillträde 1 november 2020 eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av biträdande prefekt (forskning) Marlene Johansson Falck (090-786 60 04, marlene.johansson.falck@umu.se) eller prefekt Daniel Andersson (090-786 57 08, daniel.andersson@umu.se).

Läs mer om Institutionen för språkstudier här: https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/

Vi ser framemot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1171-20
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2020-09-18
Sista ansökningsdag 2020-10-18

Retour aux postes vacants