Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Postdoktor i patologi med inriktning mot cancerforskning

Institutionen för medicinsk biovetenskap tillhör medicinska fakulteten vid Umeå universitet (www.medbio.umu.se) och bedriver forskning och undervisning inom ämnena Klinisk kemi, Medicinsk och klinisk genetik samt Patologi. Institutionen har c:a 80 anställda. Vi söker nu en postdoktor i ett projekt som avser studier av gener, proteiner, signalvägar och biomarkörer, som kan ge information om prognosen för cancerpatienter, med fokus på njurcancer.

Anställningen är placerad i ”laboratoriehuset” i byggnad 6M, med direkt kontakt med sjukhuset, medicinska biblioteket och tandläkarhögskolan.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifterna
Anställningen avser medverkan i ett forskningsprojekt kring forskning om njurcancer. I arbetsuppgifterna ingår att självständigt och i grupp planera och utföra experiment på kliniska prover, cellodling, immunohistokemi och statistiska analyser. Skriva vetenskapliga rapporter samt delta i och presentera data vid vetenskapliga seminarier.

Kompetenskrav
För behörighet krävs att kandidaten avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i medicinsk vetenskap med inriktning mot patologi. I första hand, bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Det är starkt meriterande att ha god kunskap i tumörbiologi samt erfarenhet av arbete med kliniska material med t ex extraktion av proteiner och mRNA, in situ proximity ligation assays, proteinanalyser, immunoblotting, confokal imaging, RT-PCR, immunoprecipitation, western blot och arbete med cell-linje. Att ha erfarenhet och god kunskap i användandet av statistiska analyser i kliniska material för att undersöka faktorer med betydelse för prognos och överlevnad är också starkt meriterande. Betydande kunskap inom tillväxtfaktorsignalering och hypoxi är också värdefulla meriter liksom erfarenhet med experimentella modeller som cellkulturer och genmodifiering.

Arbete med cellulära signalsystem som transforming growth factor beta, invasivitetsassays samt dokumenterad kunskap om VHL och arbete med publika databaser är också meriterande.

Övriga önskvärda kvalifikationer
Den sökande bör ha förmåga att arbeta självständigt i laboratoriet, samt ha förmåga att samverka med andra på ett positivt sätt. Dessutom bör den sökande ha erfarenhet av att sammanställa resultat till vetenskapliga publikationer. Den sökande bör ha goda kunskaper i tal och skrift på svenska och engelska, samt och ha god organisationsförmåga.

Anställningstid
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till två (2) år. Tillträde snarast möjligt eller efter överenskommelse.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev som beskriver dina kvalifikationer och kompetensområden samt varför du är intresserad av anställningen.
  • Ett CV/meritförteckning inkluderande datum för doktorsexamen, titel på avhandlingen och aktuell publikationslista.
  • Kopior av betyg, examensbevis samt eventuella övriga meriter som sökanden vill åberopa.
  • Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Ansökan skall sändas in elektroniskt i word- eller pdf-format.

Upplysningar
Närmare upplysningar lämnas av professor Maréne Landström, tel 090-785 24 58, marene.landstrom@umu.se.

Ansökan, skriven på svenska eller engelska, skall göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2019-12-23.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1646-19
Kontakt
  • Marene Landström, 090-785 24 58
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-12-02
Sista ansökningsdag 2019-12-23

Retour aux postes vacants