Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Postdoktor

Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet, vill rekrytera en postdoktor i virologi. Du kommer att vara aktiv i ett forskningsprojekt som syftar till att hitta mekanismerna bakom kardiovaskulära komplikationer vid sorkfeber. Det långsiktiga målet är att hitta läkemedelsinterventioner mot sorkfeber.

Projekt

Puumalavirus är ett orthohantavirus som finns i Norra Sverige och delar av Eurasien. Viruset sprids via inhalation av kontaminerat sorkspill. Puumala virus orsakar en mild blödarfeber och sjukdomen karakteriseras allmänt av feber, njurskada och kapillär läckage med ökad risk för tromboemboliska komplikationer. Målceller för sjukdomen är endotelceller, dessa antas vara centrala för sjukdomspatogenesen. Vi är särskilt intresserade av påverkan från endotelglykokalyx till kardiovaskulära komplikationer till följd av sorkfeber.

I detta projekt vill vi förklara vilka faktorer som klyver endotelglykokalyx vid sorkfeber med hjälp av in vitro endotelcellsmodeller och protein-protein interaktionsmodeller. Utöver detta kommer vi också att använda oss av in vitro modellen för att undersöka betydelsen av endotelglykokalyx i vaskulär läckage och trombos vid sorkfeber.

Din roll

Du kommer att vara ansvarig för att genomföra forskning som en del av Fors Connolly laboratoriet.

Du kommer att:

- Kultivera endotelceller och utföra infektionsanalyser med Puumala virus.

- Studera effekten av patientplasma på endotelglykokalyx med hjälp av in vitro endotelcellsmodellen

- Identifiera specifika faktorer som orsaker endotelglykokalyxnedbrytning med hjälp av protein-protein interaktioner och inhibitor tillsatt patientplasma

- Delta i och bidra till vetenskapliga gruppmöten som involverar grupperna och deras medarbetare

- Bidra till publicering av forskningsresultat

- Delta i utbildning och handledning av forskare och forskarstuderande

Urvalskriterier

I första hand bör den som kan komma ifråga ha avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Den framgångsrika kandidaten ska ha doktorsexamen i medicin eller naturvetenskap med inriktning mot infektionsbiologi, cellbiologi eller relaterade discipliner.

Expertis i virologi och endotelcellsbiologi är starkt meriterande.

Förmåga att självständigt planera experiment, utveckla metoder, genomföra analyser, och sammanfatta resultat på engelska är ett krav.

Det förväntas att kandidaten kan bedriva forskning på ett mycket självständigt sätt. Dessutom ska kandidaten ha dokumenterat god förmåga att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö i skärningspunkten mellan biologi, biokemi och medicin samt att samarbeta med andra forskningsgrupper.

Forskningsmiljö

Detta projekt kommer att genomföras i en mycket tvärvetenskaplig miljö. Postdoktoren kommer att vara aktiv i Anne-Marie Fors Connollys grupp vid Institutionen för klinisk mikrobiologi. Hennes grupp fokuserar på mekanismer bakom kardiovaskulära komplikationer till följd av sorkfeber med särskild fokus på endotelcellsbidrag till sorkfeberpatogenes. Projektet kommer även att genomföras i nära samarbete med Marta Bally (Institutionen för Klinisk Mikrobiologi, Virologi) och Clas Ahlm (Institutionen för Klinisk Mikrobiologi, Infektionssjukdomar).

Övrigt

Heltid 2 år, tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  1. Personligt brev som illustrerar kvalifikationer och motivation
  1. CV inklusive publikationslista
  1. Kopia av doktorsbevis
  1. Kontaktuppgifter till 2-3 referenser

Ansökan görs elektroniskt via Varbi, sista ansökningsdag är 2020-03-19.

För frågor, vänligen kontakta:

Anne-Marie Fors Connolly, E-post: anne-marie.fors.connolly@umu.se

Välkommen med din ansökan!

 Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1733-19
Kontakt
  • Anne-Marie Fors Connolly, +46-90-785 09 21
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-11-11
Sista ansökningsdag 2020-01-21

Retour aux postes vacants