Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Handelshögskolan söker en doktorand i nationalekonomi med inriktning mot miljöekonomi och industriell organisation. Anställningen innebär i stor utsträckning arbete inom projektet ”Konkurrens om sopor – En analys av marknaden för avfallsförbränning?”. Välkommen med din ansökan senast den 10 september 2019.

Projektbeskrivning
Marknaden för förbränning av avfall karaktäriseras av flera egenskaper som i ett samhällsekonomiskt perspektiv föranleder misstankar om en ineffektiv resursanvändning. Efterfrågan på avfallsförbränning kommer till stor del från kommuner via offentlig upphandling. Utbudet karaktäriseras av stordriftsfördelar och är i huvudsak koncentrerat till ett fåtal större anläggningar. Långa avstånd mellan anläggningarna skapar betydande transport- och logistikkostnader vilket möjliggör att anläggningar kan utöva lokal/regional marknadsmakt.

I projektet analyseras marknaden för avfallsförbränning för att ultimat avgöra om den fungerar effektivt. Ett stort fokus läggs på att analysera geografiska avstånd och spatial prissättning. Anbudsdata från offentliga upphandlingar ska samlas in för att i kombination med annan data ekonometriskt analysera om anläggningarna utövar lokal/regional marknadsmakt. Samma data används också för att studera kommunernas upphandlingsbeteende och effekten av en eventuell avfallsförbränningsskatt. Slutligen tillämpas samhällsekonomisk kalkyl för att analysera om det är samhällsekonomiskt motiverat att genom styrmedel minska avfallsförbränningens konkurrenskraft och därigenom importen av avfallsbränsle. Projektet är i huvudsak empiriskt och har hög policyrelevans.

Arbetsuppgifter
Anställningen är en del av forskarutbildningen vid enheten för nationalekonomi och innebär i mycket stor utsträckning arbete med forskning inom ovan beskrivet projekt. Du förväntas arbeta både självständigt och i samarbete med forskargruppens övriga medlemmar. Din avhandling förväntas bestå av både sam- och egenförfattade artiklar. Du kommer bland annat att under det första året jobba aktivt med datainsamling. Du förväntas delta i seminarier och i övrigt bidra till forskningsmiljön och verksamheterna vid enheten för nationalekonomi, Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE) och Handelshögskolan. I övrigt finns innehållet gällande kurspoäng, avhandlingsarbete, seminariedeltagande, etc. reglerat i den allmänna studieplanen (se länk under ”Övrig information”).

Behörighet och urval till forskarutbildning

 1. Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.  
 2. Särskild behörighet för antagning till forskarutbildning i nationalekonomi kräver godkänt resultat omfattande minst 90 högskolepoäng i nationalekonomi.
 3. (a) Sökande förutsätts ha god förmåga vad gäller muntlig och skriftlig presentation på svenska eftersom datainsamling och projektets institutionella delar bygger på kontakter med svenska kommuner och bolag samt på svenska myndighetsrapporter. (b) Sökande förutsätts också kunna prata och skriva flytande på engelska.
 4. God kännedom om och intresse för frågeställningarna är meriterande.  
 5. Sökanden som har examen från utlandet uppmuntras att skicka in eventuella resultat från GMAT (och/eller GRE) och TOEFL test.

Ansökan
En fullständig ansökan skall innehålla:

 • Personligt brev med redogörelse för forskningsintresse och motivation till att söka forskarutbildningen. (Max 2 sidor)
 • Curriculum vitae.
 • Kortfattad beskrivning av ditt forskningsintresse och en forskningsidé som bidar till en avhandling relaterat till det aktuella forskningsområdet (idén ska vara utöver det som nämns i projektbeskrivningen ovan). (Max 2 sidor)
 • Kopior av betyg, examensbevis samt av uppsatser/ examensarbeten.
 • Kontaktuppgifter till två referenser. 

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem senast den 10 september 2019.

Övrig information
Anställningen är en del av forskarutbildningen vid enheten för nationalekonom och omfattar under normala omständigheter fyra års heltidsstudier. Innehållet gällande kurspoäng, avhandlingsarbete, seminariedeltagande, etc. finns reglerat i den allmänna studieplanen. I det fall institutionstjänstgöring (t.ex. undervisning) blir aktuellt förlängs utbildningen med motsvarande tid. Mer information om forskarutbildningen i nationalekonomi, inklusive dess allmänna studieplan hittar du här. Arbetstiden tillbringas i Umeå.

För mer information om CERE se: http://www.cere.se

Mer om Handelshögskolan
Handelshögskolans vision är att vara ett framstående lärosäte vad gäller utbildning i Sverige, att bedriva forskning av hög internationell standard samt att samverka med näringsliv och förvaltning inom såväl som utanför vår region. I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning för att utveckla ansvarstagande ledare med en förståelse för samhällets utmaningar gällande hållbar utveckling.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3000 studenter passerar årligen våra kurser och vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för nationalekonomi har ca 40 anställda. Vi bedriver forskning inom bland annat arbetsmarknad, offentlig ekonomi, miljö- och naturresursekonomi och ekonometri.

Handelshögskolan har AACSB-ackreditering och är hållbarhetscertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO14001. Läs mer om Handelshögskolan här: https:/www.umu.se/handelshogskolan

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1187-19
Kontakt
 • Thomas Broberg, projektledare, 090-7866261, thomas.broberg@umu.se
 • Gauthier Lanot, forskarutbildningsansvarig, 090-786 9919, gauthier.lanot@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-08-20
Sista ansökningsdag 2019-09-10

Retour aux postes vacants