Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Beskrivning

En grundläggande skillnad i utvecklingen hos de flesta djur jämfört med växter är att växter upprätthåller potentialen att bilda nya organ under hela deras liv. Denna kapacitet ger inte bara växter möjlighet att fortsätta växa utan ger dem också möjligheter att snabbt och flexibelt anpassa sig till förändringar i deras miljö, vilket resulterar i en hög grad av fenotypisk plasticitet. En miljösignal som kan ha uttalade effekter på växternas tillväxt och utveckling är omgivningens temperatur. Vi har identifierat en mutant i Arabidopsis thaliana som uppvisar signifikanta utvecklingsfel vid låg omgivningstemperatur men verkar väsentlig normal vid högre temperaturer. Den muterade genen, PORCUPINE (PCP), kodar för en förmodad Sm-liknande skarvfaktor (Capovilla et al., Nature Plants, 2018). Våra resultat antyder att alternativ splitsning av pre-mRNA modulerar tillväxt och utveckling som svar på förändringar i omgivningstemperatur och kan bidra till att fastställa fenotypisk plasticitet i växter.

Projektet kommer att belysa de molekylära mekanismerna som ligger bakom den temperaturberoende fenotypen av pcp-mutanten, undersöka den allmänna effekten av temperatur på (alternativ) pre-mRNA- splitsning och dess konsekvenser för tillväxt och utveckling, och genomföra systematiska genetiska skärmar för att identifiera nya temperatur-specifika mutationer som påverkar utveckling och prestanda hos Arabidopsis thaliana. I slutändan kommer sådan kunskap att bidraga till att förbättra vår förståelse för de molekylära mekanismer som finns hos växter för att modifiera deras tillväxt och utveckling som svar på miljöförändringar och detta kommer därmed att bidra till hållbart jordbruk och skogsbruk.

Anställningen är på heltid (100%), tills vidare. Tillträde snarast. Provanställning kan komma att tillämpas.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar generering av nya mutanter och transgena Arabidopsis thaliana för att studera effekten av omgivningstemperaturen på tillväxt, utveckling och blomningstid. Olika metoder kommer att tillämpas, såsom genetisk, molekylär och biokemisk karakterisering av växter med förändrat svar på temperaturförändringar och blomningstid, särskilt chromatin immuno presipitation kopplad till ”High-Throughput Sequencing” (ChIP-seq) och transkriptom analyser (RNA-seq), inklusive analys av alternativ pre-mRNA-splitsning. Dessa studier innefattar även ”High-Throughput Sequencing” dataanalyser inklusive dataförbehandling, kvalitetskontroll och resultatframställning.

Kvalifikationer

Du har doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom biologi eller bioteknik och postdoktoral erfarenhet inom växtutvecklingsbiologi, genetik och genomik. Mycket goda kunskaper om molekylärbiologiska metoder för att analysera DNA-protein-interaktioner, såsom EMSA, ChIP, är en förutsättning. Expertkunskaper inom NGS-dataanalys (ChIP-seq och RNA-seq), "R" statistiska beräkningar, och Python programmering är obligatoriska. Erfarenhet av analys av regleringen av utvecklingen av Arabidopsis thaliana med miljöfaktorer som temperatur och / eller ljus är en fördel. Förmåga att självständigt organisera och rapportera arbetet är en förutsättning för anställning. Det är viktigt att du har goda färdigheter i engelska (muntligt och skriftligt), är kreativ, initiativtagande och har god samarbetsförmåga.

Ansökan

Ansökan skall innehålla (1) ett personligt brev (2) CV med full publikationslista och kopior på relevanta examen (3) en beskrivning av forskningserfarenhet (4) Redogörelse för forskningsintresse (5) Kontaktinformation till två referenspersoner.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1183-19
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-08-14
Sista ansökningsdag 2019-09-02

Retour aux postes vacants