Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Doktorand i datavetenskap, med inriktning mot analysdriven edge cloud-automation

Umeå universitet söker en doktorand i datavetenskap med inriktning mot analysdriven edge cloud-automation. Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är den 2 september 2019.

Projektbeskrivning
Vi söker en doktorand till ett projekt finansierat Ericsson Research och Umeå universitets företagsforskarskola. Projektet fokuserar på att automatiskt och intelligent hantera resursallokeringen i ett distribuerat edge cloud och välja var olika komponenter ska köras, inklusive att utveckla och utvärdera både ett hierarkiskt, distribuerat ramverk för resursallokering och algoritmer för tre kärnproblem: (1) att mha av dataanalys utifrån monitoringdata upptäcka problem som systemet ska åtgärda; (2) att avgöra hur mycket kapacitet som ska allokeras och var den ska allokeras, givet användarnas mobilitet och variation i användning; och (3) att göra applikationerna anpassningsbara till belastningsvariationer och resurstillgång.

Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet. Den är avsedd för forskarutbildning inom ramen för universitetets företagsforskarskola och avser forskarutbildning i ämnet datavetenskap. Forskningen kommer att bedrivas inom forskargruppen för distribuerade system i nära samarbete med Ericsson Research. (För mer information, se www.cloudresearch.org).

Umeå universitets Företagsforskarskola (FFS) för samverkan och innovation:
Som doktorand i FFS kommer du att, vid sidan av din ordinarie forskargrupp på institutionen, ingå i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp. Varje projekt i FFS bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation. Syftet är att öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga. Som en del av FFS kommer du även att ha tre månaders praktik hos den externa organisationen utanför själva forskarutbildningen.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i datavetenskap krävs att den sökande har godkända kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng i ämnet datavetenskap eller motsvarande som bedöms vara direkt relevant för den aktuella inriktningen.

Dokumenterade gedigna kunskaper inom området distribuerade system eller maskininlärning är ett krav. Forskningen inom det aktuella projektet är till stor del interdisciplinär. Det är därför en merit att ha en bred kompetensprofil och erfarenheter inom relevanta områden som t ex reglerteori, diskret optimering och statistiska metoder.

Viktiga personliga egenskaper, förutom kreativitet och nyfikenhet, är förmågan att arbeta både självständigt och i grupp, samt ta vara på erfarenheter i interaktion med forskare från andra ämnesområden och andra delar av världen. Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är ett krav.

Anställningsvillkor
Anställningen syftar till en doktorsexamen, och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Doktorandanställningen kommer att tillsättas så snart som möjligt, enligt överenskommelse.

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Så här ansöker du
En fullständig ansökan ska innehålla:
• Ett personligt brev som beskriver dina forskningsintressen, och varför du söker den utlysta anställningen. Brevet ska också innehålla din kontaktinformation
• Kopior av examensbevis eller motsvarande
• Curriculum Vitae (CV)
• Kopior av kandidat- och/eller masteruppsats, samt andra relevanta publikationer om sådana finns.
• Kontaktinformation till tre referenspersoner
• Dokumentation och beskrivning av andra relevanta erfarenheter och kompetenser, t ex programvaruutveckling, och arbete i eller med industrin.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Om bifogade dokument har annat originalspråk ska en översättning inkluderas. Bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2019-09-02. Logga in i systemet och ansök via knappen längst ner på webbsidan.

Närmare upplysningar lämnas av professor Erik Elmroth (elmroth@cs.umu.se)

Mer om oss
Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med mer än 100 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionens forskning är internationellt väletablerad och omfattar grundforskning, metodutveckling och programutveckling men även forskning och utveckling inom olika tillämpningsområden. Fokus för forskningen inom distribuerade system är (autonom) resurshantering inom olika typer av datormoln och distribuerade system.


Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överrenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1012-19
Kontakt
  • Erik Elmroth, 090-786 69 86
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-06-20
Sista ansökningsdag 2019-09-02

Retour aux postes vacants