Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap söker en doktorand för studier av hur fragmentering genom dammar påverkar den genetiska variationen hos vattendragsväxter. Anställningen beräknas börja juni 2019 eller efter överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 15:e april 2019.

Projektbeskrivning
Projektet integrerar genomiska metoder och ekologiska modeller för att utvärdera vilken effekt som landskapens struktur har på evolutionära processer. Vi använder konceptuella och metodologiska framsteg i genetik och rumslig ekologi för att studera mönster i genflöde och hur det påverkas av landskapsstrukturen och spridningshinder orsakade av dammar. I projektet används genetiska markörer för att dra slutsatser om hur spridningen av växter i vattendrag påverkar populationsstrukturen. Vi utvärderar också fördelningen av genetisk diversitet i populationer längs vattendrag hos utvalda arter. Specifikt testas (1) om dammar utgör barriärer för växtspridning och resulterar i isolerade populationer med högre genetisk differentiering jämfört med populationer i fritt strömmande älvar, och (2) om ökningen i genetisk diversitet nedströms längs vattendrag som har belagts för flera arter är mindre uttalad eller frånvarande i vattendrag fragmenterade av dammar. Projektets resultat kommer att bidra till en bättre skötsel och bevarande av vattendragens växtsamhällen.

Kompetenskrav
Till denna befattning söker vi en kandidat med akademisk bakgrund i genetik, ekologi eller motsvarande och intresse för att använda genetiska metoder för att förstå landskapsekologiska processer. Erfarenhet av genetiska studier och vana vid laborativt arbete med genetiska metoder är ett krav.

Erfarenhet av populationsgenetiska analyser, metoder för högkapacitetssekvensering och kunskap i bioinformatik är meriterande. Kandidaten ska ha mycket god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på engelska, vara kreativ, kunna ta egna initiativ, vara självständig och ha god social kompetens och samarbetsförmåga. Utvärderingen kommer att baseras på ansökningsbrev, examensarbete och övriga publikationer, intervju och en skriftlig uppgift.

Behörighet att antas till forskarutbildning regleras i Högskoleförordningen. För att bli antagen till forskarutbildning krävs examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande kvalifikationer. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i ekologi krävs godkända kurser inom ett för ekologi relevant grundläggande högskoleutbildningsämne om minst 120 högskolepoäng.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi (http://www.umu.se/om-universitetet/lediga-jobb/) och vara inkommen senast 2019-04-15. Ansökan ska innehålla:

  • Kortfattad beskrivning (max 2 sidor) av varför du är intresserad av och lämpad för befattningen
  • CV med akademiska kvalifikationer.
  • Publikationslista.
  • Elektronisk kopia av kandidat- eller masterarbete
  • Betygscertifikat och annan dokumentation som stödjer den sökandes lämplighet för anställningen.
  • Kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF.

Kontakt
Vid frågor rörande anställningen var vänlig kontakta Roland Jansson (huvudhandledare), tel 090-786 9573, e-mail roland.jansson@umu.se, eller Xiao-Ru Wang, tel 090-786 9955, e-mail xiao-ru.wang@umu.se.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG), Umeå universitet, bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 150 anställda, varav ca 30 är doktorander. För mer information, se EMG:s webbsida.

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-338-19
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-03-01
Sista ansökningsdag 2019-04-15

Retour aux postes vacants