Umeå University, Faculty of Science and Technology

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Doktorand i beräkningsvetenskap, Datavetenskap

Sammanfattning

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet söker en doktorand i beräkningsvetenskap för ett projekt med syfte att studera och utveckla konstruktionsoptimeringsmetoder. Sista ansökningsdag är den 31 mars 2019.

Information om oss

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med ca 100 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionens forskning är internationellt väletablerad och omfattar grundforskning, metodutveckling och programutveckling men även forskning och utveckling inom olika tillämpningsområden. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida http://www.cs.umu.se/forskning/

Arbetsuppgifter

Doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan även undervisning och annat institutionsarbete (maximalt 20% av heltid) ingå.

Projektbeskrivning

Beräkningsbaserad konstruktionsoptimering är ett fält där simuleringar kombineras med numeriska optimeringsalgoritmer i syfta att hitta optimala utformningar. Projektets fokus är att utveckla metoder och algoritmutveckling för att lösa konstruktionsoptimeringsproblem, exempelvis inom akustik, elektromagnetik och linjär elasticitet. Modern simuleringsprogramvara kan snabbt beräkna viktiga prestandamått, exempelvis hur mycket en maskindel deformeras när den lastas eller hur effektivt en antenn strålar till omgivningen. Moderna konstruktionsoptimeringsalgoritmer kan modifiera, eller till och med förutsättningslöst skapa, geometrier som prestandamässigt utklassar befintliga utformningar.

Projektet kommer att behandla centrala tekniska aspekter inom området och kommer exempelvis att titta på hur problem kan formuleras för att möjliggöra effektiva beräkningsbaserade lösningar. Detta kommer att kräva utvecklingsarbete både på ett teoretiskt samt algoritmmässigt plan. Algoritmutvecklingen kommer att innefatta implementering och ta hänsyn till HPC-aspekter. Tidigare metodutveckling inom konstruktionsoptimering har Huvuddelen av metodutveckling för konstruktionsoptimering har motiverats och utförts för att undersöka och optimera specifika uppgifter för en viss applikation. Vår erfarenhet inom en mängd olika områden har emellertid gjort det klart att centrala tekniker är användbara i en rad applikationer. Fokus för detta projekt är därför på frågor av relevans för en bred problemklass. De metoder som utvecklas här kommer dock att testas på specifika problem med designoptimering i samarbete med partners. Bedömningen av de slutgiltiga optimerade utformningarnas prestanda kommer innefatta experimentell testning på prototyper.

Kvalifikationer / Kompetenskrav

De grundläggande behörighetskraven för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.
För att uppfylla kravet för särskild behörighet för att antas till forskarutbildning i beräkningsvetenskap krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng beräkningsvetenskapliga kurser varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå.

Sökande behöver ha mycket goda kunskaper i beräkningsmodellering samt programmering. Eftersom forskning sker i samverkan med internationella forskare inom olika discipliner krävs god samarbetsförmåga. Ett krav är att den sökande måste kunna både tala och skriva engelska flytande.

De viktigaste bedömningsgrunderna för urval är vetenskaplig skicklighet, lämplighet för det aktuella projektet och dokumenterad förmåga av att arbete både i grupp samt att självständigt genomföra arbetsuppgifter.

Om anställningen

Doktorandanställningen innefattar lön för 48 månaders forskarutbildning på heltid, förutsatt att studierna gör rimliga framsteg i enlighet med individuell studieplan. Institutionsarbete räknas inte in i forskarutbildningstiden; så utan sådana uppgifter är anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid, men anställningstiden kan förlängas till upp till fem år om undervisning eller annat institutionsarbete utförs upp till max 20% . Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska.

• Ett följebrev med motivering varför du söker utbildningsplatsen och som kortfattat beskriver dina meriter och erfarenheter samt hur de är relevanta för anställningen (maximalt 1 A4 sida)

• CV

• Styrkta kopior av slutförda akademiska kurser och betyg (kursutdrag) samt examensbevis

• Examensarbeten samt eventuell annan relevant vetenskaplig text

• Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Observera att allt material måste vara på svenska eller engelska. Om material lämnas in på annat språk måste en översättning till svenska eller engelska inkluderas. Institutionen för datavetenskap värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen.

Du söker via vårt e-rekryteringssystem Varbi med dnr AN 2.2.1-301-19. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Sista ansökningsdag är den 31 mars 2019.Tillträde 19-08-15 eller enligt överenskommelse. 

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Närmare upplysningar lämnas av Eddie Wadbro, e-post: eddie.wadbro@umu.se och Martin Berggren, e-post martin.berggren@umu.se.

Välkommen med ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-301-19
Kontakt
  • Eddie Wadbro, universitetslektor, 090-7866838
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-02-21
Sista ansökningsdag 2019-03-31

Retour aux postes vacants