Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Projektbeskrivning

Folkhälsan i Sverige är inte jämlikt fördelad i befolkningen. Motiven till att fokusera på den ojämlika psykiska hälsan är att den medför skillnader i välbefinnande och lidande, men också att den leder till skillnader i andra aspekter av hälsa och livsvillkor. Psykisk ohälsa utgör en betydande del av den svenska sjukdomsbördan, vilket kan illustreras med att enbart sjukdomar med huvuddiagnosen depression placeras på sjunde plats mätt i DALYs. Däremot saknas fortfarande kunskap om hur stora skillnaderna är mellan olika grupper när det gäller olika aspekter av psykisk hälsa, och vad dessa i så fall beror på.

De övergripande frågeställningarna i projektet "Komplexa ojämlikheter i psykisk hälsa och ohälsa" handlar om att beskriva och förstå skillnader, att undersöka interaktion, mekanismer och konsekvenser, samt att förstå resultaten i perspektiv av genus, intersektionalitet och livsförlopp.

Doktoranden kommer att utföra en litteraturöversikt och empiriska studier (både kvantitativa och kvalitativa).

Behörighet

För anställning som doktorand krävs antagning till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap med inriktning mot folkhälsovetenskap.

Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller motsvarande, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Sökande måste ha en master examen i ett ämne som är tydligt relaterat till folkhälsovetenskap. Erfarenhet av att genomföra/utföra systematiska litteraturöversikter inom folkhälsoområdet samt erfarenhet inom området psykisk hälsa är meriterande.

Ansökan

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och görs via e-rekryteringssystemet MyNetwork Pro. En fullständig ansökan ska innehålla:

- Personligt brev som sammanfattar din bakgrund och utbildning, ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker anställningen, max 1500 ord.

- CV/meritförteckning

- Examensbevis

- Uppsatser/övriga publikationer

- Kontaktuppgifter till två referenspersoner

- Övriga meriter med relevans för anställningen

Dokumenten ska bifogas elektroniskt i Word- eller PDF-format.

Bedömning

Om den sökande uppfyller behörighetskraven kommer i första hand relevanta meriterande färdigheter och tidigare studieresultat att bedömas, följt av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (kommunikativ förmåga, förmåga att arbeta i grupp och självständighet samt kritisk förmåga). Antagning till utbildning på forskarnivå initieras efter avslutad urvalsprocess. Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Närmare information

Närmare information om projektet lämnas av Anna-Karin Hurtig, anna-karin.hurtig@umu.se +46 (0)90-7866730, information om forskarutbildning vid Institutionen för Epidemiologi och global hälsa lämnas av Miguel San Sebastian, miguel.san.sebastian@umu.se +46 (0)90-786 51 50. Facklig information lämnas av SACO, +46 (0)90-786 53 65, SEKO civil, +46 (0)90-786 52 96 and ST, +46 (0)90-786 54 31.

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-151-19
Kontakt
  • Anna-Karin Hurtig, professor, +46 (0)90-7866730
  • Miguel San Sebastian, professor, +46 (0)90-7865150
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-02-01
Sista ansökningsdag 2019-02-22

Retour aux postes vacants