Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 60 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. Många forskningsprojekt är direkt inriktade mot humanistiska fakultetens forskningsstrategiska satsningar på globala utmaningar och digital humaniora. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/institutionen-for-kultur-och-medievetenskaper/

Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som  universitetslektor i litteraturvetenskap med inriktning kreativt skrivande. Anställningen är på heltid tillsvidare, med start 2019-08-01 eller enligt överenskommelse.

Beskrivning av arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak undervisning, handledning och examination på fristående distanskurser i kreativt skrivande och på Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande. Anställningen avser även undervisning och handledning inom ramen för lärarutbildningen i svenska samt distanskurser i barn- och ungdomslitteratur. Dessutom ingår handledning av examensarbeten i litteraturvetenskap, kreativt skrivande och inom lärarutbildningen. Kursutveckling av kurser med inriktning kreativt skrivande ingår liksom administrativa arbetsuppgifter kopplade till kursplanering och kursadministration.
Kompetensutvecklingstid ingår med 20 %.

Behörighetsgrunder för anställningen
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i litteraturvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk, både i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på svenska utgör ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet
Som bedömningsgrunder räknas graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i litteraturvetenskap med inriktning kreativt skrivande, administrativ skicklighet och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifternas utformning.

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhället

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga samt den kompetens och lämplighet i övrigt som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Se Umeå universitets Anställningsordning för lärare:
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-larare-dnr-fs-1.1-57-18-fran-180401.pdf

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Särskild vikt ska fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i litteraturvetenskap med inriktning mot kreativt skrivande. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska pedagogisk skicklighet ges större vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Stor vikt ska fästas vid engagemang i pedagogisk verksamhet. Vidare ska stor vikt fästas vid tidigare erfarenhet av undervisning relevant för Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande, för de fristående distanskurserna i kreativt skrivande samt för de litteraturvetenskapliga kurserna inom lärarutbildningen.

Vikt ska fästas vid erfarenhet av nätbaserad undervisning.

Vid bedömning av övriga bedömningsgrunder ska vikt fästas vid erfarenhet av kurs- och programutvecklingsarbete, sedvanlig administration samt samarbete i lärarlag.

Övrigt
Tillträde för anställning är 2019-08-01 eller enligt överenskommelse. 

Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav. 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Karin Ljuslinder, 090-786 79 48 eller 070-6904044 eller professor Anders Öhman 090-786 65 80.

Ansökan
Ansökan ska göras senast 2019-03-15 via e-rekryteringssystemet Varbi.

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humansistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar_anstallning_befordran_docentprovning-galler-annonser-publ-from-18xxx-2.pdf

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Contrat de durée indéterminée
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-75-19
Kontakt
 • Karin Ljuslinder, prefekt , 090-786 79 48, 070-6904044
 • Anders Öhman, professor, 090-786 65 80
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-02-22
Sista ansökningsdag 2019-03-15

Retour aux postes vacants