Umeå universitet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Humlab är en mötesplats för humaniora, kultur och informationsteknik vid Umeå universitet. Vi arbetar främst inom forskning och undervisning med studenter, forskare, lärare, konstnärer, entreprenörer, nationellt och internationellt, över traditionella akademiska gränser. Verksamheten inkluderar en öppen studiomiljö som sträcker sig över två campus och flera olika digitala plattformar. Humlab är en arbetsenhet under Humanistisk fakultet. Vi har ca 15 anställda inom forskning, undervisning, teknisk support och utveckling samt administrativ personal. Läs mer om oss på humlab.umu.se

Humlab söker en vikarierande universitetslektor som skall arbeta med att bistå Humlabs verksamhet inom fältet digital humaniora, främst inom utbildning, men även inom forskning. Anställningen ska vara kopplad till huvudområde som finns representerat vid Humanistisk fakulteten med inriktning mot digital humaniora. Lektoratet är knutet till något eller några av Humlabs fyra identifierade fokusområden, vilka är: 1) digitala praktiker, 2) digital pedagogik, 3) datavisualisering och 4) textanalys.  

Beskrivning och arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att initiera, inspirera och utveckla inom området digital humaniora, vilket i praktiken innebär undervisning, planering och utveckling av undervisningsåtaganden och därtill handledning och forskning samt samordning och utveckling av forskning, bland annat genom arbete med projektansökningar. I anställningen ingår 80 % undervisning/administration och 20 % kompetensutveckling. I anställningen ingår samordnande och ledningsstödjande administrativt arbete i relation till forskning och undervisning. Vid behov ska även stöd ges till lärare och forskare på övriga enheter vid humanistisk fakultet inom forskning, undervisning (och samverkan) inom Humlabs verksamhetsområde.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet dels avlagt doktorsexamen inom huvudområde som finns representerat vid Humanistisk fakultet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Kunskaper i engelska och svenska samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder räknas graden av vetenskaplig respektive pedagogisk skicklighet, samt administrativ/samordnande skicklighet och erfarenhet med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifternas utformning.

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständig vetenskaplig produktion som karakteriseras av: 1) bredd och djup i forskningen avseende kvalitet och omfattning, 2) originalitet i forskningen 3) produktivitet, 4) bidrag till det internationella vetenskapssamhället, 5) uppdrag inom vetenskapssamhället, 6) förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel samt 7) samverkan med omgivande samhälle.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning  på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterierna vid bedömning är 1) förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer, 2) förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär, 3) erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning, 4) medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel samt ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen. Bredd och djup inom etablerad humanistisk disciplin i kombination med verksamhet inom Humlabs verksamhetsområde premieras. Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, vilket är meriterande, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Förutom vetenskaplig och pedagogisk skicklighet är det meriterande att påvisa erfarenhet av samordnande administrativt arbete men även att initiera och driva utvecklingsarbete inom forskning och undervisning. Även erfarenhet inom något av Humlabs ovan nämnda fokusområden är meriterande för denna anställning. 

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten, och då inom och i relation till Humlabs fokusområden. Den pedagogiska skickligheten skall tillmätas samma vikt som den  vetenskapliga skickligheten. Stor vikt tillmäts även erfarenhet av samordnande administrativt arbete, samt erfarenhet av självständigt utvecklingsarbete inom utbildning och  forskning. Därtill läggs vikt vid god samarbetsförmåga inom forskning och utbildning, samt vid samverkan med omgivande samhälle.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Umeå universitets anställningsordning

Ansökan

Uppgift om vilka handlingar som skall bifogas ansökan återfinns här. Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2018-08-15.

Övrigt

Anställningen omfattar 12 månader med tillträdesdatum 2018-11-01 eller enligt överenskommelse. 

Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid enheten är ett krav.

Vi ser gärna kvinnliga sökande till denna anställning då Humlab arbetar för en jämn könsfördelning.

Upplysningar lämnas av Stefan Gelfgren, Föreståndare, 090-786 50 87,  stefan.gelfgren@umu.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1257-18
Kontakt
  • Stefan Gelfgren, Föreståndare, 090-786 50 87, stefan.gelfgren@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-28
Sista ansökningsdag 2018-08-15

Retour aux postes vacants