Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Humlab är en mötesplats för humaniora, kultur och informationsteknik vid Umeå universitet. Vi arbetar främst inom forskning och undervisning med studenter, forskare, lärare, konstnärer, entreprenörer, nationellt och internationellt, över traditionella akademiska gränser. Verksamheten inkluderar en öppen studiomiljö som sträcker sig över två campus och flera olika digitala plattformar. Humlab är en arbetsenhet under Humanistisk fakultet. Vi har ca 15 anställda inom forskning, undervisning, teknisk support och utveckling samt administrativ personal. Läs mer om oss på humlab.umu.se

Arbetsuppgifter

Som postdoktor vid Humlab förväntas du dels bedriva självständig forskning (minst 80 %), dels bidra till Humlabs miljö och verksamhet (till max 20 %). Du förväntas att självständigt formulera och genomföra ditt forskningsprojekt, varför vi önskar en forskningsplan. Det finns stora möjligheter att självständigt utforma ett forskningsprojekt inom denna tjänst, men det skall vara inom fältet “digital historia och/eller kulturarv”, vilket kan innefatta exempelvis hur digitala verktyg och metoder kan användas för att tolka, analysera, förstå eller presentera historiska processer och händelser. Det kan handla om att använda sig av 3D-visualisering, “deep maps”, GIS, databasbyggande, textanalys (eller en kombination) eller dylikt. Det är dock av största vikt att de digitala verktygen och metoderna har en direkt korrelation till de forskningsfrågor som driver projektet. Troligtvis kommer du från någon disciplin såsom historia, idéhistoria, museologi, arkeologi, eller dylikt.   

Resultaten från din forskning publiceras i form av internationella vetenskapliga artiklar där du förväntas agera både som huvud- och medförfattare.

Den som anställs på den utlysta befattningen förväntas bidra till att utveckla forskningsmiljön vid enheten och inom projektet, därav är hög närvaro i miljön ett krav. Arbetsuppgifter inom Humlabs verksamhet (uppgående till maximalt 20 %) kan exempelvis bestå av undervisning, undervisnings- och forskningskoordinering, aktiviteter vid våra labb samt samverkan med omgivande institutioner och eventuella övriga intressenter. Arbetsuppgifterna kan variera något över tid beroende på verksamhetens behov.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. För behörighet till denna anställning krävs doktorsexamen eller motsvarande i en för utlysningen relevant disciplin, och att man inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Umeå Universitet.

I första hand bör komma ifråga den som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Föräldraledighet, sjukskrivning, militärtjänstgöring etc. kan innebära att den som avlagt doktorsexamen tidigare kan komma ifråga. Urvalet bland de sökande kommer att göras med hänsyn till den sökandes förmåga att formulera ett relevant forskningsprojekt, förmåga att arbeta självständigt och i grupp, samt hur väl den sökandes kompetens ligger i linje med Humlabs övergripande verksamhet.

Erfarenhet av att bedriva självständig forskning samt att publicera artiklar i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter är meriterande. Tidigare erfarenhet av undervisning på universitetsnivå är också meriterande.

Då det i anställningen som postdoktor i huvudsak ingår egen forskning ska vetenskaplig kompetens vägas tyngre än pedagogisk kompetens i bedömningen av de sökandes kvalifikationer.

Eftersom projektet genomförs i en internationell, akademisk miljö är det ett krav att ha goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.

Ansökan

Till ansökan skall bifogas

  • ett följebrev där sökanden motiverar sitt intresse för anställningen, redogör för sina kvalifikationer, samt förklarar hur dessa kompetenser är relevanta för förmågan att genomföra projektet
  • en forskningsplan (max 5 s)
  • en meritförteckning (Curriculum Vitae) med komplett publikationslista och kopia av examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
  • sökandens avhandling samt eventuella ytterligare publikationer (max 5 stycken)
  • en lista med två referenspersoner, inklusive kontaktuppgifter

Övrigt

Anställningen omfattar 2 år (100%) med start 2018-10-01 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2018-08-15. 

Vi ser gärna kvinnliga sökande till denna anställning då Humlab arbetar för en jämn könsfördelning.

Upplysningar lämnas av Stefan Gelfgren, Föreståndare, 090-786 50 87,  stefan.gelfgren@umu.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1220-18
Kontakt
  • Stefan Gelfgren, Föreståndare, 090-786 50 87, stefan.gelfgren@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-27
Sista ansökningsdag 2018-08-15

Retour aux postes vacants