Umeå universitet, Umeå centrum för genusstudier

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Umeå centrum för genusstudier utlyser en anställning som postdoktor inom huvudområdet utbildningsvetenskap med inriktning mot genus. Anställningen är samfinansierad av Lärarhögskolan och avser heltid under två år med placering vid Umeå universitet. I anställningen ingår egen forskning med minst 80% av heltid. Undervisning kan uppgå till max 20% av heltid.

Tillträde den 1 september 2018 eller enligt överenskommelse.

Umeå centrum för genusstudier (UCGS) är ett universitetsgemensamt tvärvetenskapligt forskningscentrum med uppdrag att stödja och utveckla genusforskningen vid Umeå universitet. Du kan läsa mer om UCGS här: http://www.ucgs.umu.se/

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Den som anställs som postdoktor kommer driva egen forskning inom ramen för ett samverkansprojekt vid UCGS; Ett integrerat likavillkors- och systematiskt kvalitetsarbete? En studie om elevers psykosociala arbetsmiljö. Fokus är att utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv studera skolors likavillkorsarbete inom en bredare jämlikhets- och antidiskrimineringsdiskurs. Det kan till exempel involvera frågor såsom; vilka mekanismer riskerar skapa kränkningar och trakasserier? Vilken betydelse har kön, klass och etnisk bakgrund för elevers hälsa, för betyg etc.? Hur arbetar skolor med dessa frågor?

Behörighetskrav

Sökanden skall ha doktorsexamen i Utbildningsvetenskap eller annat för forskningsprojektet relevant ämne. Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens slut. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen tidigare.

Bedömningsgrunder

Meriterade för anställningen är sökande som bedriver eller har bedrivit forskning med fokus på ledning och styrning, utbildning, rasism, feminism eller genus. En viktig bedömningsgrund är bidraget till forskningsområdet som det beskrivs i den sökandes forskningsplan (se nedan) samt tidigare vetenskaplig produktion.

Då det i anställningen som postdoktor i huvudsak ingår egen forskning skall vetenskaplig kompetens vägas tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens i bedömningen av de sökandes kvalifikationer. Förmåga att bedriva självständig forskning samt förmåga att delta i forskningssamarbeten är viktiga meriter.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga, samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifter

Ansökan skall innehålla

 • Personligt brev
 • CV/meritförteckning
 • En kritisk reflektion kring egen genomförd forskning (max 1000 ord)
 • Max 3 vetenskapliga publikationer
 • Vidimerade kopior av betyg och examensbevis
 • Kontaktuppgifter till 3 referenspersoner från vilka rekommendationsbrev kan begäras
 • Forskningsplan (max 2500 ord) som visar hur det tänkta egna forskningsprojektet ämnar till att studera jämlikhet och/eller jämställdhet inom skolan ur ett organisations- och genusperspektiv. Vidare hur det relaterar till samverkansprojektet Ett integrerat likavillkors- och systematiskt kvalitetsarbete? En studie om elevers psykosociala arbetsmiljö.
  Läs mer om projektet här:
  http://goo.gl/CKrxo8
 • Eventuella övriga meriter som du vill åberopa.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska vara inkommen senast 2 april 2018.

Närmare upplysningar lämnas av föreståndare Britt-Inger Keisu, britt-inger.keisu@umu.se, +46 90 786 59 64.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-425-18
Kontakt
 • Britt-Inger Keisu, docent, +46 90 786 59 64, britt-inger.keisu@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • ST, 090-786 54 31
 • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2018-03-05
Sista ansökningsdag 2018-04-02

Retour aux postes vacants