Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en postdoktor i historia. Anställningen omfattar två år (100%).

Projektbeskrivning 
Den historiska forskningen innefattar; socialhistoria, politisk historia, befolkningshistoria, utbildningshistoria, samisk historia, militärhistoria, känslohistoria samt kvinno- och genushistoria. Läs mer om forskningsmiljön här https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/forskning/vara-amnen/historia/

Arbetsuppgifter
Postdoktorn ska bedriva självständig historisk forskning. Utöver egen forskning ingår i arbetsuppgifterna att bidra till utvecklingen av ämnets forskningsmiljö genom att aktivt delta i historieämnets forskningsseminarium och andra forskningsaktiviteter. Vissa forskningsrelaterade administrativa uppgifter kan ingå.

Kvalifikationer 
För att anställas som postdoktor krävs avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom historia eller motsvarande. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. 

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma i fråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.  

En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att personen inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet. 

God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska, liksom god förmåga att samarbeta, är krav för anställningen.

I bedömningen läggs i första hand vikt vid kandidatens vetenskapliga meritering, och i andra hand vid forskningsplanens kvalitet och genomförbarhet. Vid bedömningen av forskningsplanens genomförbarhet kommer vikt att fästas vid hur väl den planerade forskningen passar in i institutionens forskningsmiljö i historieämnet och i hur hög grad den kompetens som redan finns i miljön skulle utgöra ett stöd för denna forskning. 

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

 • En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen
 • CV
 • Publikationslista (3-5 mest relevanta arbeten, inklusive uppsatsen)
 • Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
 • Kontaktinformation till två referenspersoner
 • Forskningsplan, som beskriver den forskning som ska genomföras under postdoktoranställningen (3-5 sidor)

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 15 augusti 2023.

Övriga upplysningar
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid under två år med tillträde 1 november 2023 eller enligt överenskommelse. Hög närvaro i miljön är ett krav. 

I historieämnet finns för närvarandet fler manliga än kvinnliga lärare och forskare, och vi välkomnar särskilt kvinnliga sökande. 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesföreträdare, Professor Åsa Karlsson Sjögren (090-7866248, asa.karlsson.sjogren@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, jonas.nilsson@umu.se).

För mer information om institutionen, se https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-675-23
Kontakt
 • Åsa Karlsson Sjögren , Professor , 090-7866248,asa.karlsson.sjogren@umu.se
 • Jonas Nilsson, prefekt, 0907869990,jonas.nilsson@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-04-18
Sista ansökningsdag 2023-08-15

Tillbaka till lediga jobb