Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Kemiska institutionen söker en doktorand i kemi med inriktning mot biokemi. Doktorandens projekt kommer att karakterisera proteinglykosylering i en stor grupp av arter i det mänskliga mikrobiomet.. Anställningen gäller för fyra års forskarstudier, vilket innebär egen forskning och deltagande i kurser på forskarutbildningsnivå. Sista ansökningsdag är 31 maj, 2024. Startdatum är i början av september 2024, eller enligt överenskommelse.

 

Projektbeskrivning och arbetsbetsuppgifter

De arter som utgör människans tarmmikrobiom är dåligt karakteriserade på molekylär nivå, trots deras viktiga roller för att hålla ett hälsosamt tillstånd. Förekomst av patogena arter eller obalanser i sammansättningen av kommensala arter är förknippade med sjukdom. Forskarutbildningen syftar till en doktorsexamen där huvuduppgiften är forskning inom vår strävan att förstå hur mikrobiella samhällen samlas och kan moduleras mot friska tillstånd.

I dina doktorandstudier kommer du att använda molekylärbiologi/biokemi och analytisk kemi för att karakterisera de glykosyleringsmönster som är vanliga i ytproteiner hos en av de viktigaste artgrupperna i det mänskliga mikrobiomet (arter av Bacteroidota-fylumet). Detta kommer att innebära att man använder masspektrometri och NMR-baserade metoder, såväl som tekniker för syntetisk biologi, för att få molekylär insikt i denna proteinmodifiering. Du kommer också att identifiera och karakterisera de enzymatiska vägar som är ansvariga för denna modifiering.Du kommer att lära dig hur du använder avancerade bakterieodlingsförhållanden för att odla arten av människans tarmmikrobiom i frånvaro av syre. Du kommer också att lära dig hur du analyserar stora datamängder .

Vid Umeå universitet kommer du ingå i en stark forskningsmiljö vid Kemiska institutionen och Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin Sverige (MIMS), och ha chansen att använda de många faciliteterna (t.ex. NMR, metabolomik, proteinuttryck, kryoEM) för en framgångsrik doktorsexamen. Utöver forskningsuppgiften ingår även deltagande i forskarutbildningskurser.

Behörighet och kvalifikationer

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå. Kraven på förkunskaper enligt ovan anses uppfyllda även av den som i annan ordning förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Behörighetskraven måste vara uppfyllda vid antagningstillfället, men behöver inte vara uppfyllda när du skickar in din ansökan.

Övriga krav är:

 • Grundläggande erfarenhet i labbet
 • Bakgrundskunskap om kemi, biokemi eller relaterade områden
 • Bakgrundskunskap om NMR och masspektrometri
 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

Meriterande är:

 • Praktisk erfarenhet av NMR och/eller masspektrometri
 • Praktisk erfarenhet av biokemi/molekylärbiologiska tekniker (t.ex. bakterieodling, kloning)
 • Programmeringskunskaper (t.ex. i R eller python)

Hänsyn kommer också att tas till kandidater som strävar efter att arbeta självständigt, ta initiativ och samarbeta med forskargruppen. Du bör också ha goda muntliga färdigheter för att kommunicera din vetenskap. Slutligen har du det driv och engagemang som krävs för att växa och utvecklas under en fyraårig forskarutbildning.

Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i ovan beskrivna forskningsprojekt som i forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (maximalt 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid.

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Tillträde i början av september 2024, eller enligt överenskommelse.

Som anställd vid Umeå universitet beviljas doktorander sociala förmåner, såsom föräldraledighet, semesterledighet och företagshälsovård. Läs mer om fördelarna med att vara anställd vid Umeå universitet här: https://www.umu.se/en/work-with-us/benefits/.

 

Ansökan

Du ansöker via vårt rekryteringssystem senast den 31 maj 2024. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska (företrädesvis) eller svenska:

 • Kortfattad beskrivning av varför du söker anställningen samt hur dina kvalifikationer och erfarenheter är relevanta för projektet beskrivet ovan (maximalt två sidor),
 • curriculum vitae (CV)
 • kopia av examensbevis inklusive dokumentation av fullföljda högskolekurser, betyg samt eventuella ytterligare certifikat eller intyg som är av relevans för projektet,
 • kopia på examensarbete samt eventuella publikationer (maximalt fem),
 • namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

 

Ansökningshandlingarna skall vara i MS Word eller PDF.

 

Mer information

För mer information kontakta  biträdande universitetslektor André Mateus, andre.mateus@umu.se. https://mateuslab.com/

 

Om oss

Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Fyra större forskningsområden, Biologisk kemi, IBEAM, Organisk kemi och teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-biologiskt centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida: www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/. Mer information om att vara anställd vid Umeå universitet: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde under september 2024, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-439-24
Kontakt
 • André Mateus, 090-7865000
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-03-26
Sista ansökningsdag 2024-05-31

Tillbaka till lediga jobb