Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Projektbeskrivning

Institutionen för integrativ medicinsk biologi söker en postdoktor i två år för att studera sjukdomar kopplade till skelettmuskulatur. Projektet omfattar flera aspekter av muskelbiologi, där zebrafisk används som modellsystem för att utreda hur genetiska modifieringar i vissa transkriptionsfaktorer och cytoskeletala komponenter påverkar sjukdomstillstånd såsom Rhabdomyosarkom (RMS) och medfödda muskeldystrofier.

Arbetsuppgifter

En del av forskningsprojektet innefattar longitudinella studier av tumörprogression i zebrafiskmodeller, där vikten av genetisk bakgrund i såväl tumören samt omkringliggande vävnad jämförs i avseende på utbredning, tillväxt och spridning. Här kommer även flera aspekter av genmodifierade RMS tumörer att studeras molekylärt för att hitta möjliga vägar för nya framtida behandlingar. I anställningen ingår också jämförelser av olika muskelcellers benägenhet att påverkas av muskeldystrofier genom studier av cytoskelettet. Ditt uppdrag som postdoktor i projektet blir förutom deltagande i institutionens aktiviteter också att vara ansvarig för löpande drift av projektet och att tillsammans med handledare driva projektet framåt. I projektet ingår att skriva vetenskapliga artiklar, muntliga presentationer, handledning av studenter samt daglig skötsel av försöksdjur.

Kvalifikationer

Kandidaten ska ha en doktorsexamen eller motsvarande inom cellbiologi, molekylär genetik eller motsvarande. Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare.

Vi söker motiverade sökande med erfarenhet av forskning med zebrafisken som modellsystem, samt med dokumenterad erfarenhet av hållning och skötsel av försöksdjur. Tidigare erfarenhet inom muskelbiologi och rhabdomyosarkom är meriterande.

Den sökande ska fungera både självständigt och i en internationell forskargrupp och ha god initiativförmåga. Att kunna kommunicera muntligt och skriftligt på engelska är ett krav.

Ansökan

Ansökan görs via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi senast den 12:e maj och ska innehålla följande:

  • ett brev som beskriver din vetenskapliga bakgrund (max en A4-sida),
  • ett CV med fullständig publikationslista,
  • kopior av relevant examensbevis,
  • namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad under två år på heltid. Tillträde 21-07-01 eller efter överenskommelse.

Information

För ytterligare information om detta projekt, vänligen kontakta Jonas von Hofsten på jonas.von.hofsten@umu.se.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-06-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-610-21
Kontakt
  • Jonas Von Hofsten, jonas.von.hofsten@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-04-27
Sista ansökningsdag 2021-05-12

Takaisin avoimiin työpaikkoihin