Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet söker nu upp till tre universitetslektorer i arkitektur med inriktning mot socialt och miljömässigt hållbar utveckling och bostäder. Välkommen med din ansökan senast 31 maj 2021!

Bakgrund

Arkitekthögskolan är en institution på Teknisk- Naturvetenskaplig Fakultet vid Umeå universitet som grundades 2009 och ligger beläget vid Konstnärligt campus. För Arkitekthögskolan ses holistiska, tvärvetenskapliga och experimentella tillvägagångssätt som avgörande för att hantera de globala utmaningarna och möjligheterna inom arkitektur som till exempel klimatförändringar, ökande ojämlikheter, miljöförstörelse, ojämna geografiska levnadsförhållanden och migration. Avsaknaden av en lång institutionell historia ger en öppen, nyfiken och känslig atmosfär som tenderar att förstärka sådana metoder Vi söker nu 1-3 lektorer inom arkitektur med inriktning mot socialt och miljömässigt hållbar utveckling och bostäder eller annan lämplig inriktning.  Vi söker dig som har ett stort engagemang och vill vara delaktig i att utveckla vår utbildning och forskning.  Anställningarna  är 100% och sista ansökningsdag är 2021-05-31.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen bestå av undervisning i kombination med forskning. För en lektor i arkitektur är de huvudsakliga arbetsuppgifterna att bedriva och utveckla undervisning på samtliga utbildningsnivåer, samt att aktivt bidra till ämnesutvecklingen vid institutionen inom såväl utbildning som forskning. Övriga arbetsuppgifter innefattar administration, planering, dokumentering och utveckling som rör såväl den egna undervisningen och forskningen, som institutionsgemensamma arbetsuppgifter.

Till arbetsuppgifterna hör undervisningsplanering och undervisning av studenter på grund- och avancerad nivå, samt på forskarutbildningsnivå, och därtill hörande uppföljning och administration. Lektorn skall bidra till ämnesutveckling i arkitekturämnet, och inom sitt specialområde, genom egen forskning. Du förväntas aktivt bidra till ämnesutveckling och pedagogisk utveckling vid Arkitekthögskolan i sin helhet. Du skall arbeta aktivt med att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet såväl vad gäller utbildning som forskning och arkitektprofession, och även den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lektorns arbete vid högskolan.

Inom lektorsanställningen ingår kompetensutvecklingstid inriktad mot den egna ämnesmässiga och pedagogiska kompetensen, i relation till verksamhetens utveckling, som en självklar del i arbetsuppgifterna. I arbetsuppgifterna ingår även att informera om utbildning, forskning och utvecklingsarbete, samt att initiera och medverka i planering av utvecklingsprojekt.

Att upprätthålla och utveckla goda arbetsrutiner samt att bidra till planering och utveckling av hela verksamheten, liksom att medverka till ett gott arbetsklimat genom att samverka med andra inom institutionen, vid Konstnärligt campus, vid Umeå universitet och med externa samverkanspartners, ingår som en integrerad uppgift i anställningens alla delar.

Behörighet

Enligt högskoleförordningen 4 kap 4 §.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Arkitektexamen eller motsvarande från en erkänd arkitekthögskola är ett krav.

Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska, god kommunikations- och samarbetsförmåga vad gäller att skapa och utveckla en god studiemiljö i samverkan med studenter och kollegor krävs.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Som bedömningsgrund vid anställningen skall i, i första hand och i lika utsträckning, gälla graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I andra hand gäller graden av administrativ skicklighet. Därutöver ska annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen beaktas.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Vetenskaplig skicklighet skall avse följande ämnesområde; Arkitektur med inriktning mot socialt och miljömässigt hållbar utveckling och bostäder. Detta berör arkitektur och tillämpningen av bostäder utifrån ett miljömässigt och socialt hållbart perspektiv eller annat tillämpligt område inom arkitektur.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor och professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet arkitektur med inriktning mot socialt och miljömässigt hållbar utveckling och bostäder. Detta berör arkitektur och tillämpningen av bostäder utifrån ett miljömässigt och socialt hållbart perspektiv eller annat tillämpligt område inom arkitektur.

Övriga bedömningsgrunder

Administrativ skicklighet ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, i första hand vid högskolan men även inom andra relevanta verksamheter. Förmåga att skapa samarbete mellan utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och forskning inom ämnesområdet för befattningen, med andra ämnesdiscipliner, med professionsutövare samt med andra aktörer inom arkitekturområdet och i samhället i övrigt är ett krav.

Dessutom ska även kreativitet, initiativförmåga samt hög grad av självständighet utgöra en del av bedömningsgrunderna.

Erfarenhet av arbete med lärplattformar är meriterande.

Övrigt 

Tjänstgöringsort är Umeå och den anställde förväntas flytta till Umeå

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

 1. Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter
 2. Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 3. Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
 4. Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.6 i "Umu Application form")
 5. Certifikat eller dokument från utvärderingar från t.ex. prefekt, studierektor, kollegor, externa bedömare och studenter. 
 6. CV/Umu Application form. Fyll i ansökningsformuläret (länk). Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
 • basinformation samt akademiska och professionella meriter
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 3 sidor)
 • referenser inklusive kontaktuppgifter

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet (pdf).

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-05-31.

Mer information

Prefekt Mikael Henningsson mikael.henningsson@umu.se + 46 90 7865798

Ställföreträdande prefekt Sara Thor sara.thor@umu.se + 46 90 7862924

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast/Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-523-21
Kontakt
 • Sara Thor, 090-7865000
 • Mikael Henningsson, 090-7865798
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-04-28
Sista ansökningsdag 2021-05-31

Takaisin avoimiin työpaikkoihin