Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Postdoktorer i företagsekonomi med inriktning mot organisatoriska rutiner, ledarskap eller risk

Handelshögskolan, Enheten för företagsekonomi söker 1-2 postdoktorer med inriktning mot organisatoriska rutiner, ledarskap eller risk. Välkommen med din ansökan senast 2021-05-05.

Postdoktortjänsterna är baserade vid enheten för företagsekonomi och mer specifikt vid managementsektionen och knutna till forskningsmiljön "Extreme Environments, Everyday Decisions (TripleED.com)". Vi erbjuder en internationellt konkurrenskraftig, tvärvetenskaplig forskningsmiljö som intresserar sig för extrema kontexter, det vill säga miljöer och situationer där människor riskerar att dö eller komma till skada. Mer precist studeras bland annat organisatoriska rutiner, ledarskap samt grupp- och organiseringsprocesser. Exempel på forskningsprojekt där de sökande kan komma att ingå inkluderar samhällskritiska organisationers respons till COVID-19, beslutsfattande i lavinterräng, samt kommersialiseringen av risk i extremsport.

Arbetsbeskrivning
Den sökande förväntas bidra till forskningsmiljön genom att planera och bedriva egen och gemensam forskning med forskare i TripleED. Exempel på aktiviteter inkluderar publikationer, konferenspresentationer, datainsamling och analys. Forskningen ska vara relevant för förståelsen och utvecklingen av organisatoriska rutiner, ledarskap eller risk i extrema kontexter (se Hällgren et al, 2018 för närmare beskrivning). Tjänsten inkluderar upp till 20% undervisning på grundläggande och avancerad nivå i företagsekonomi. Du tillbringar din arbetstid i Umeå på enheten för företagsekonomi och managementsektionen. Anställningen omfattar heltid (100 %) under två år.

Tillträde sker efter överenskommelse men senast 1 september 2021.

Behörighet och förkunskapskrav
Sökande ska ha en doktorsexamen i företagsekonomi eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Prioritet ges till sökande som har erhållit sin doktorsexamen inom tre år från sista ansökningsdatum. En sökande som erhållit sin doktorsexamen innan dess kan beaktas under speciella omständigheter. Speciella omständigheter inkluderar sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fack eller liknande.

Det viktigaste bedömningskriteriet för anställningen är vetenskaplig skicklighet. Vetenskaplig skicklighet bedöms i fallande ordning utifrån:

 • ett intresse för forskning om organisatoriska rutiner, ledarskap eller risk (helst inom extrema kontexter)
 • att publicera eller ha potential att publicera internationellt konkurrenskraftig forskning demonstrerat genom publikationer eller texter i reviewprocess i internationellt erkända tidskrifter, samt böcker och bokkapitel kopplat till organisatoriska rutiner, ledarskap eller risk.
 • att använda kvalitativa metoder lämpliga för att studera och analysera ett valt fenomen med koppling till anställningen
 • att arbeta självständigt samt vara del av en forskargrupp.

Utöver detta krävs god kommunikationsförmåga i skriven och talad engelska. Erfarenhet av internationella nätverk och samarbeten med forskare från andra lärosäten är meriterande. Tidigare forskning mot extrema kontexter är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till dessa tjänster.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten (max 1 sida)
 • Curriculum Vitae
 • Redogörelse för tidigare och pågående forskningsintresse med relevans för anställningen (max 2 sidor)
 • Publikationslista
 • Kopior av avhandlingen och max 5 av de mest relevanta vetenskapliga verken
 • Kopior av betyg, examensbevis och annan dokumentation som du vill åberopa
 • Kontaktuppgifter med e-postadresser till två eller flera referenspersoner.

Du ansöker via universitets e-rekryteringssystem och ansökan ska vara inkommen senast 2021-05-05.

Information
För mer information kontakta forskningsansvarig och ansvarig för TripleED Professor Markus Hällgren, markus.hallgren@umu.se eller Biträdande prefekt för Företagsekonomi Professor Johan Jansson, 090-786 78 72, johan.jansson@umu.se.

Referens

Hällgren, M., Rouleau, L., & De Rond, M. (2018). A matter of life or death: How extreme context research matters for management and organization studies. Academy of Management Annals12(1), 111-153. 

Mer om Handelshögskolan
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 140 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Läs mer om Handelshögskolan här: www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde sker efter överenskommelse men senast 1 september 2021.
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-542-21
Kontakt
 • Markus Hällgren, professor, 090-786 5885, markus.hallgren@umu.se
 • Johan Jansson, professor, 090-7867872, johan.jansson@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-04-14
Sista ansökningsdag 2021-05-05

Takaisin avoimiin työpaikkoihin