Umeå School of Business, Economics and Statistics

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Handelshögskolan, Enheten för företagsekonomi söker en postdoktor med inriktning mot marknadsföring och kollektivtrafik. Välkommen med din ansökan senast 2021-05-21.

Postdoktortjänsten är baserad vid enheten för företagsekonomi och mer specifikt vid marknadsföringssektionen. Marknadsföringssektionen har en bred portfölj av forskningsprojekt inklusive olika teoretiska perspektiv, metoder och empiriska inriktningar. Inom sektionen finns ett framträdande hållbarhetsfokus som bland annat inkluderar (1) hållbart konsumentbeteende och transport, (2) företags varumärke och hållbara organisering, (3) hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi och (4) hållbar konsumtion och detaljhandel. Denna postdoktortjänst fokuserar och bygger vidare på forskning inom hållbar marknadsföring och varumärkesbyggande inom kollektivtrafikbranschen.

Arbetsbeskrivning
Du tillbringar din arbetstid i Umeå på enheten för företagsekonomi och marknadsföringssektionen. Den sökande förväntas bidra till forskningsmiljön genom att planera och bedriva egen och gemensam forskning med forskare i sektionen med inriktning på hållbar marknadsföring och varumärkesbyggande inom kollektivtrafikbranschen. Forskningen ska vara både praktiskt och teoretiskt relevant samt komma branschen tillgodo. Projektet är ett samarbete med Nobina som är Nordens största kollektivtrafikföretag. Tjänsten inkluderar upp till 20% undervisning på grundläggande och avancerad nivå i företagsekonomi. Anställningen omfattar heltid (100 %) under två år.

Tillträde sker efter överenskommelse men senast 1 september 2021.

Behörighet och förkunskapskrav
Sökande ska ha en doktorsexamen i företagsekonomi eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Prioritet ges till sökande som har erhållit sin doktorsexamen inom tre år från sista ansökningsdatum. En sökande som erhållit sin doktorsexamen innan dess kan beaktas under speciella omständigheter. Speciella omständigheter inkluderar sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fack eller liknande.

Det viktigaste bedömningskriteriet för anställningen är vetenskaplig skicklighet. Vetenskaplig skicklighet bedöms i fallande ordning utifrån dokumenterad erfarenhet och förmåga av:

 • att bedriva internationellt konkurrenskraftig forskning demonstrerat genom publikationer i internationellt erkända tidskrifter, samt böcker och bokkapitel kopplat till marknadsföring, varumärkesbyggande, hållbarhet och/eller resande.
 • att använda metoder lämpliga för att studera och analysera ett valt fenomen med koppling till anställningen
 • att arbeta självständigt samt vara del av en forskargrupp.

Utöver detta krävs god kommunikationsförmåga i skriven och talad engelska. Förmåga att tala och skriva svenska är meriterande. Erfarenhet av internationella nätverk och samarbeten med forskare från andra lärosäten är meriterande. Tidigare forskning kring kollektivtrafik, hållbart resande och hållbarhet generellt är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten (max 1 sida)
 • Redogörelse för forskningsintresse med relevans för anställningen (max 2 sidor)
 • Curriculum Vitae
 • Publikationslista
 • Kopior av avhandlingen och max 5 av de mest relevanta vetenskapliga verken
 • Kopior av betyg, examensbevis och annan dokumentation som du vill åberopa
 • kontaktuppgifter med e-postadresser till två eller flera referenspersoner.

Du ansöker via universitets e-rekryteringssystem och ansökan ska vara inkommen senast 2021-05-21.

Information
För mer information kontakta sektionsansvarig Docent Galina Biedenbach, 090-786 61 50, galina.biedenbach@umu.se eller Biträdande prefekt för Företagsekonomi Professor Johan Jansson, 090-786 78 72, johan.jansson@umu.se

Mer om Handelshögskolan
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 140 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Läs mer om Handelshögskolan här: www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde sker efter överenskommelse men senast 1 september 2021.
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-543-21
Kontakt
 • Galina Biedenbach, Docent, 090-786 61 50, galina.biedenbach@umu.se
 • Johan Jansson, Professor, 090-786 78 72, johan.jansson@umu.se.
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-04-14
Sista ansökningsdag 2021-05-21

Takaisin avoimiin työpaikkoihin