Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska, svenska och tyska.

Vi söker en universitetslektor i lingvistik. Anställningen är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.

Beskrivning och arbetsuppgifter
I anställningen kan ingå: undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå, såväl fristående kurser i huvudområdet lingvistik som kurser i lingvistik inom logopedprogrammet och/eller kandidat- och masterprogrammen i kognitionsvetenskap. Beroende på den sökandes kompetens kan även annan undervisning ingå. Även utveckling av kurser främst på avancerad nivå ingår. Undervisningen äger rum både på campus och på internetbaserade kurser.

I anställningen ingår 60 % undervisning och 40 % kompetensutveckling under tre år. Efter tre år gäller 80 % undervisning och 20 % kompetensutveckling.  Kompetensutvecklingstiden används vanligen för forskning. Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i lingvistik eller annat relevant vetenskapsområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Goda språkkunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska, samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen. Den som erbjuds anställningen och inte behärskar svenska (eller annat skandinaviskt språk) vid anställningstillfället ska inom två år kunna ta på sig arbetsuppgifter som förutsätter förmåga att kommunicera på svenska.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området lingvistik eller annat område med relevans för anställningens ämnesinnehåll- och arbetsuppgifter, administrativ skicklighet samt erfarenhet av ledningsuppdrag och utvecklingsarbete.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

• bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning,
• originalitet i forskningen,
• produktivitet,
• bidrag till det internationella vetenskapssamhället,
• uppdrag inom vetenskapssamhället,
• förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel och,
• samverkan med omgivande samhälle.

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

• förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer,
• förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär,
• erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning,
• medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel,
• ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Meriterande är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom kognitionsvetenskap och/eller logopedi.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska vetenskaplig skicklighet tillmätas störst vikt.

Särskild vikt ska tillmätas pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i lingvistik eller annat område med relevans för anställningens ämnesinnehåll- och arbetsuppgifter.

Stor vikt ska fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom kognitionsvetenskap och/eller logopedi.

Därutöver ska vikt fästas vid administrativ skicklighet, erfarenhet av ledningsuppdrag och utvecklingsarbete. Vikt ska även fästas vid god samarbetsförmåga samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i anställningsordning för lärare vid Umeå universitet. 

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran

Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och ska vara inkommen senast 2021-04-23.

Övrigt

Anställningen är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.

Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enl överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-255-21
Kontakt
  • Daniel Andersson, prefekt, 090-786 57 08, epost daniel.andersson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-04-29
Sista ansökningsdag 2021-04-30

Takaisin avoimiin työpaikkoihin