Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Doktorand

Institutionen för klinisk mikrobiologi (avdelningen för infektion och immunologi) söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot immunologi

Beskrivning

Vi söker en doktorand till Institutionen för klinisk mikrobiologi. Projektet går ut på att identifiera och karaktärisera interaktioner mellan den humanpatogena svampen Candida albicans och värdceller under syrefattiga förhållanden. Syrebrist uppstår bland annat i inflammationsprocesser och du kommer att utveckla modellsystem för infektion och patogenes för att kunna studera interaktioner under dessa förhållanden. Du blir en del av en internationellt ledande forskargrupp som använder state-of-the-art-tekniker och som samarbetar med andra ledande forskare. Vår målsättning är att erhålla ny, banbrytande kunskap och som möjliggör utveckling av nya behandlingar mot svampinfektioner. Vi erbjuder en internationell, stimulerande och samarbetsorienterad forskarmiljö där din vetenskapliga karriärutveckling främjas. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år med start snarast eller enligt överenskommelse.

Projektet

Trots stora framsteg inom sjukvården är diagnostik och behandling av infektionssjukdomar alltjämt en stor utmaning. Det gäller i synnerhet svampinfektioner (mykoser) vilka ofta är svårdiagnostiserade och kan orsaka systemiska, livshotande infektioner, framför allt hos individer med nedsatt immunförsvar. Forskargruppen strävar efter att förstå samspelet mellan sjukdomsframkallande svampar och vårt medfödda immunförsvar, med ett särskilt fokus på rollen för neutrofila granulocyter. Dessa värdceller utgör en första försvarslinje mot attackerande mikrober, och har en arsenal av antimikrobiella ämnen för effektiv avdödning av inkräktare. Vid en pågående infektion förbrukar neutrofiler syre för att framställa reaktiva syreföreningar, med syftet att avdöda inkräktare. Som ett resultat av den därigenom syrefattiga miljön, förändrar svampen C. albicans sin ytstruktur för att på så sätt undvika immun-igenkänning. Vi vill nu identifiera ytterligare mekanismer genom vilka svampen kan anpassa sig till dessa krävande förhållanden. För detta ändamål kommer vi använda oss av vår etablerade Caenorhabditis elegans-infektionsmodell i vilken vi kan undersöka båda värdsvaret och C. albicans anpassning under syrefattiga förhållanden med hjälp av bland annat transkriptionell profilering och siRNA screening.


Övrig information

Anställningen som doktorand ger dig möjlighet att utvecklas till en självständig forskare som på egen hand planerar och utför experiment, tolkar resultat och sätter dessa i en vetenskaplig kontext. Du kommer att få presentera och diskutera din forskning med andra forskare inom och utanför gruppen. Du är aktivt engagerad i sammanställning och publicering av forskningsresultat. Du kommer också att få handleda svenska och utländska studenter på master/magister-nivå, och delta i institutionens övriga undervisning. I utbildningen ingår även deltagande i forskarutbildningskurser, seminarier och journal clubs.

Behörighet och kvalifikationer

Sökanden ska ha minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå. Sökande måste ha en väl utvecklad förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera på engelska, kunna arbeta självständigt och i samarbete med andra, samt vara mycket motiverad. Sökande bör ha ett stort intresse för det medfödda immunförsvaret, opportunistiska mykoser, samt vara villig att ta sig an vetenskapliga och metodologiska utmaningar. Tidigare praktisk erfarenhet av arbete med Candida albicans och neutrofiler är meriterande, liksom erfarenhet av immunologisk forskning med fokus på syrefattiga förhållanden.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:
1. Personligt brev som summerar den sökandens kvalifikationer och motivation för att söka tjänsten
2. CV
3. Styrkta kopior av examensbevis, intyg och betyg.
4. En forskningspublikationslista samt en kopia av kandidat- eller masteruppsats.
5. Kontaktuppgifter till 2 referenser

Ansökan görs elektroniskt via Varbi - handlingar som skickas ska vara i word eller pdf-format. Sista ansökningsdag är 2020-03-12.

Övrig information

Tillträde enligt överenskommelse.
Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.
För frågor, vänligen kontakta Constantin Urban. E-post: constantin.urban@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-220-20
Kontakt
  • Constantin Urban, 090-7852702
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-02-13
Sista ansökningsdag 2020-03-12

Takaisin avoimiin työpaikkoihin