Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Arkitekthögskolan är en institution på Teknisk- Naturvetenskaplig Fakultet vid Umeå universitet som grundades 2009 och ligger beläget på Konstnärligt Campus. För Arkitekthögskolan ses holistiska, tvärvetenskapliga och experimentella tillvägagångssätt som avgörande för att hantera de globala utmaningarna och möjligheterna inom arkitektur som till exempel klimatförändringar, ökande ojämlikheter, miljöförstörelse, ojämna geografiska levnadsförhållanden och migration. Avsaknaden av en lång institutionell historia ger en öppen, nyfiken och känslig atmosfär som tenderar att förstärka sådana metoder. Vi letar nu efter lektorer inom arkitektur med en specialisering mot socialt hållbar utveckling och stadsomvandlingsstrategier, eller annan lämplig inriktning 100%, sista ansökningsdag är 2020-02-25. 

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen bestå av undervisning på grundnivå och avancerad nivå samt på forskarutbildningsnivå i kombination med forskning. Du förväntas aktivt bidra i arbetet med att bygga en produktiv och kreativ forskarutbildning vid institutionen, både genom egen forskning och genom aktivt deltagande i planering och administration.

Övriga arbetsuppgifter inom anställningen innefattar administration, planering, dokumentering och utveckling som rör såväl den egna undervisningen och forskningen som institutionsgemensamma arbetsuppgifter. Lektorn skall bidra till ämnesutveckling i arkitekturämnet, och inom sitt specialområde, genom egen forskning. Lektorn skall aktivt bidra till ämnesutveckling och pedagogisk utveckling vid Arkitekthögskolan i sin helhet. Lektorn skall arbeta aktivt med att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet såväl vad gäller utbildning som forskning och arkitektprofession, och även den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lektorns arbete vid högskolan.

Kompetenskrav

Behörig att anställas som universitetslektor på vetenskaplig grund är enligt högskoleförordningen (4 kap. 43§) den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Arkitektexamen eller motsvarande från en erkänd arkitekthögskola är ett krav.

Dokumenterad erfarenhet av undervisning och handledning på såväl grundnivå som avancerad nivå är ett krav och erfarenhet av undervisning på forskarutbildningsnivå är ett krav.

Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska, god kommunikations- och samarbetsförmåga vad gäller att skapa och utveckla en god studiemiljö i samverkan med studenter och kollegor krävs

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Som bedömningsgrund vid anställningen skall i, i första hand och i lika utsträckning, gälla graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I andra hand gäller graden av administrativ skicklighet. Därutöver ska annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen beaktas.

Vetenskaplig skicklighet skall avse ett eller flera av följande ämnesområden; Arkitektur med inriktning mot socialt hållbar utveckling och stadsomvandlingsstrategier. Detta berör arkitektur och tillämpningen av stadsomvandlingsstrategier utifrån ett samhälleligt och socialt hållbart perspektiv; eller annat tillämpligt område inom arkitektur. 

Graden av vetenskaplig skicklighet ska bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt väl ansedda tidskrifter och vid vetenskapliga konferenser.

Dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsmedel från externa bidrags- och uppdragsgivare är meriterande. Vidare ska förmågan att självständigt organisera, leda och driva projekt beaktas liksom förmågan att bedriva metodutveckling som att tillämpa metoderna för nya frågeställningar. En dokumenterad förmåga att framgångsrikt samarbeta med internationella forskare och forskare inom andra vetenskapliga discipliner är meriterande. 

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet arkitektur med inriktning mot socialt hållbar utveckling och stadsomvandlingsstrategier. Detta berör arkitektur och tillämpningen av stadsomvandlingsstrategier utifrån ett samhälleligt och socialt hållbart perspektiv; eller annat tillämpligt område inom arkitektur. 

Administrativ skicklighet ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, i första hand vid högskolan men även inom andra relevanta verksamheter. Förmåga att skapa samarbete mellan utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och forskning inom ämnesområdet för befattningen, med andra ämnesdiscipliner, med professionsutövare samt med andra aktörer inom arkitekturområdet och i samhället i övrigt är ett krav. 

Dessutom ska även kreativitet, initiativförmåga samt hög grad av självständighet utgöra en del av bedömningsgrunderna.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi. Välkommen med din ansökan senast 2020-02-25. Ansökan ska innehålla:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • meritförteckning/CV
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • portfolio
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • förteckning av särskilt åberopade vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 • referenser inklusive kontaktuppgifter

Instruktioner för vad ansökan ska innehålla, liksom instruktioner för hur vetenskaplig och pedagogisk verksamhet ska beskrivas finns i våra anvisningar till sökande av läraranställning (pdf) 

Anställningen

Anställningarna omfattar 100 % och är tillsvidareanställningar, provanställningstid kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Information

För mer information, kontakta prefekt Mikael Henningsson, mikael.henningsson@umu.se, 090-7865798 eller ställföreträdande prefekt Sara Thor, sara.thor@umu.se, 090-786 79 24.

Läs mer om oss på Arkitekthögskolan (länk)

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2051-19
Kontakt
 • Mikael Henningsson, 090-7865798
 • Sara Thor, 090-7865000
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-01-14
Sista ansökningsdag 2020-02-25

Takaisin avoimiin työpaikkoihin