Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Vi söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot molekylärbiologi med intresse inom bakteriologi och infektionsbiologi till Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet. Positionen är tidsbegränsad till fyra år med start 1 Februari 2020 eller enligt överenskommelse.

Doktoranden kommer att delta i aktiviteter inom Institutionen för molekylärbiologi, Laboratoriet för Molekylär Infektion Medicine Sweden (MIMS), Umeå centrum för mikrobiell forskning (UCMR) och det nordiska EMBL partnerskap för molekylär medicin, vilket möjliggör samverkan med forskare från olika forskningsområden och med bred expertis.

Bakgrund och beskrivning av arbetsuppgifter

Doktoranden ska främst ägna sig åt sin egen utbildning. Projektets huvudfokus kommer att vara karakteriseringen av de patogena bakterierna Acinetobacter baumannii, där man studerar egenskaperna hos dess cellväggar. Med hjälp av moderna tekniker är syftet att få en större kunskap om cellväggen i denna mikroorganism, titta på processer som peptidoglykansyntes, - återvinning mm.

De specifika målen är:

• att studera de biologiska processerna som påverkar cellväggens sammansättning i Acinetobacter baumannii

• att identifiera nya faktorer som kan spela en roll i peptidoglykansyntes / återvinning

• att hitta nya mål för antibiotika eller andra faktorer som kan ha en klinisk relevans för denna patogen

Som doktorand kommer du att använda tekniker såsom transposition-sequencing (Tn-seq), HPLC och UPLC-analys av cellväggen, användning av mutantbibliotek för screening och andra molekylärbiologiska metoder, samt lära dig  att dokumentera och presentera resultaten.

Behörighet

Du ska ha en universitetsexamen motsvarande en magisterexamen i molekylärbiologi från ett europeiskt universitet vid tidpunkten för rekryteringen, eller motsvarande utbildningsnivå som har förvärvats i Sverige eller utomlands. Dessutom krävs minst 30 hp inom huvudområdet kemi varav minst 7,5 hp biokemi, 45 hp inom huvudområdena biologi eller molekylärbiologi varav minst 7,5 hp i genetik och 22,5 hp i mikrobiologi, fysiologi, samt cell- och molekylärbiologi. Därutöver krävs 45 hp på avancerad nivå inom det cell- och molekylärbiologiska ämnesområdet, inkluderande ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Kvalifikationer

Du bör ha dokumenterad erfarenhet av molekylärbiologiska och mikrobiologiska tekniker, såsom kloning, proteinuttryck och rening, konstruktion av alleliska mutanter och att odla och studera metaboliska processer i olika bakterier under aeroba och anaeroba förhållanden. Tidigare erfarenhet av rening av peptidoglykan och analys med UPLC-MS är meriterande. Du bör vara mycket motiverad, ha mycket god kommunikationsförmåga med gruppledare och kollegor samt förmåga att samverka effektivt och arbeta i ett team såväl som förmåga att arbeta självständigt.

Du ska vara skicklig i både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Kunskaper i engelska och förmågan att tillgodogöra sig utbildningen kommer att utvärderas av institutionens forskarutbildningsgrupp.

Bedömningsgrunder

Utvärderingen av förmågan och potentialen att prestera bra baseras främst på:

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för doktorandstudier inom forskningsområdet.

2. Förmågan att formulera och lösa vetenskapliga frågor.

3. Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.

4. Övriga erfarenheter relevanta för forskarutbildningen, t ex yrkeserfarenhet.

God samarbetsförmåga, driv och förmåga att arbeta självständigt betraktas som positiva meriter.

Ett urval kommer att göras bland behöriga sökande baserat på meriter och bedömd potential att tillgodogöra sig studier på forskarnivå.

Efter urvalsprocessen påbörjas processen för antagning till forskarutbildning.

Ett beslut om antagning kommer att fattas av fakultetens studierektor först när en individuell studieplan har godkänts av institutionens forskningsutbildningskommitté.


Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid. Om deltidsundervisning (max 20 %) kan erbjudas förlängs anställningstiden.

Tillträde 1 Februari 2020 eller enligt överenskommelse.

Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Du ansöker genom vårt rekryteringssystem senast 19 December 2019. Din ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska eller svenska:

• Ett CV med information om utbildning, en förteckning över tidigare och nuvarande anställningar, och en lista över publikationer.

• Kopior på examensbevis

• Ett följebrev som beskriver forskningserfarenhet och intressen, motivation för ansökan om doktorandtjänst

• Kontaktuppgifter för två till tre referenser.

Facklig information lämnas av SACO, + 46- (0) 90-786 53 65, SEKO, + 46- (0) 90-786 52 96 och ST, + 46- (0) 90-786 54 31.

För frågor om tjänsten kontakta (Felipe Cava, felipe.cava@umu.se)

Mer om oss

Cava-laboratoriet är en del av Umeå Center for Microbial Research (UCMR) och Laboratory of Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), tvärvetenskapliga forskningscentra som ägnas åt forskning av högsta kvalitet och nya applikationer inom området mikrobiologi och infektionsbiologi.

Mer information om oss finner du på: www.umu.se/molbiol, www.mims.umu.se och www.ucmr.umu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1889-19
Kontakt
  • Felipe Cava, Universitetslektor, felipe.cava@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-11-29
Sista ansökningsdag 2019-12-19

Takaisin avoimiin työpaikkoihin