Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Konsthögskolan tillhör Humanistisk fakultet och finns på Konstnärligt campus. Med 75 studenter, ett tiotal anställda och ett stort antal gästlärare är det en dynamisk och internationell miljö. Konsthögskolan har ett 3-årigt kandidatprogram (BFA) och ett 2-årigt mastersprogram (MFA) som båda är uppdelade i flera kurser. Internationella kontakter och utbyten är en viktig del av utbildningen. Varje sommar erbjuds en eller två sommarkurser. Konstnärlig forskning har bedrivits vid institutionen i mer än ett decennium och är ett viktigt utvecklingsområde.

För mer information, besök gärna Konsthögskolans hemsida: http://www.art.umu.se/sv/

Beskrivning och arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grund och avancerad nivå, konstnärlig forskning, intern och extern samverkan samt administrativt arbete. I arbetsuppgifterna ingår även att initiera forskning och skapa externa kontakter, samt bidra till universitetets, institutionens och ämnets utveckling. Undervisning och handledning sker på grundnivå och avancerad nivå. Arbetsuppgifterna kan variera över tid och fördelningen av arbetsuppgifter sker med utgångspunkt i verksamhetens rådande förutsättningar och behov samt gällande bestämmelser.

Behörighet
Behörig att anställas som professor i fri konst är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet i fri konst (4 kap. 3 § högskoleförordningen).

Goda språkkunskaper i engelska, samt förmåga att undervisa på detta språk utgör krav för anställningen. Den som erbjuds anställningen och inte behärskar svenska vid anställningstillfället ska inom två år kunna ta på sig arbetsuppgifter som förutsätter förmåga att kommunicera på svenska.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen fästs avseende främst vid skicklighet, i andra hand till förtjänst (regeringsformen kap. 12 § 5, se även Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.)

Den konstnärliga skickligheten ska ha visats genom egen konstnärlig produktion eller verksamhet och utvecklingsarbete inom de konstnärliga fälten.

Kriterier vid bedömningen är: konstnärligt djup och uttryckskraft, konstnärlig originalitet, synlighet och värdering i konstliv och professionella sammanhang, produktivitet, konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete, utmärkelser och stipendier samt samverkan med omgivande samhälle.

Med konstnärlig skicklighet avses dokumenterad uttryckskraft, djup och originalitet i den konstnärliga verksamheten genom produktivitet, synlighet och värdering i konstliv och professionella sammanhang. Konstnärlig skicklighet avser dessutom självständigt konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete, utmärkelser och stipendier samverkan med omgivande samhälle samt övriga meriter inom fältet. Forskarexamen på konstnärlig grund är meriterande.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på konstnärlig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är: förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer, förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär, erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning, medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel, ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Med pedagogisk skicklighet avses en förmåga att fortlöpande överblicka och strukturera ämnets praktik och utveckling, att förmedla praktiska och teoretiska kunskaper, engagemang och intresse för ämnet samt att aktivera studenternas lärande. Detta förutsätter gedigna ämneskunskaper samt en förmåga att systematiskt förnya och utveckla den egna kompetensen. Detta förutsätter även kunskaper om konsthögskolestudenters lärande, en förmåga att planera, undervisa i, examinera samt utvärdera universitetsutbildning samt en förmåga att stödja olika individers och gruppers lärande. Vidare förutsätter det en förmåga att tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter och praktiker. Med pedagogisk skicklighet avses även förmåga att inta ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen, samt kunskaper om samhällets mål och regelverk för högre utbildning.

Den pedagogiska skickligheten ska vara förvärvad inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kompetensen kan erhållas genom deltagande i högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör skicklighet i att utveckla ämnesområdet samt skicklighet att utveckla ämnets samarbeten med andra ämnen, god samarbetsförmåga, administrativ skicklighet samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Avvägning av bedömningsgrunder
Anställningens innehåll och verksamhetens behov utgör motivering för nedanstående viktning av bedömningsgrunder:

Särskild vikt ska fästas vid konstnärlig och pedagogisk skicklighet. Vid en sammanvägning mellan dessa bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt.

Avseende övriga bedömningsgrunder ska stor vikt fästas vid skicklighet i att utveckla ämnesområdet samt god samarbetsförmåga och vikt fästas vid skicklighet att utveckla ämnets samarbeten med andra ämnen, administrativ skicklighet samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Övrigt
Anställningen är på 50% och är tidsbegränsad till 5 år (HF 4 kap. 10§). Utifrån anställningens omfattning ingår 70 % undervisning och 30 % forskning.

Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i den Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran. Observera att punkt 5 i anvisningarna utgår och för denna anställning ersätts den av följande skrivning:

Ladda upp en lista över tio konstnärliga forskningsprojekt alternativt konstnärliga utvecklingsarbeten som åberopas i första hand. Listan ska innehålla korta beskrivningar av arbetet/projektet med motivering till varför det är ett konstnärligt forskningsprojekt alternativt utvecklingsprojekt samt hänvisningar till eventuella publikationer, utställningar eller liknande som dokumenterar projektet.

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet

Din ansökan ska vara skriven på engelska och ska inkomma via Umeå universitets rekryteringssystem senast 2020-01-07. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2020-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1055-19
Kontakt
  • Katrin Holmqvist-Sten, prefekt, +46 90 7865976, katrin.holmqvist-sten@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-01-13
Sista ansökningsdag 2020-01-17

Takaisin avoimiin työpaikkoihin