Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Förste forskningsingenjör i strukturvirologi

Institutionen för Klinisk Mikrobiologi (avdelningen för virologi), Umeå Universitet, söker en

förste forskningsingenjör, anställningen är tidsbegränsad till två år. Kandidaten kommer att vara aktiv i en dynamisk forskargrupp som undersöker strukturella och funktionella aspekter av virusinfektioner, och hur viruskomponenter interagerar med värdmolekyler. Ett långsiktigt mål är att identifiera och karaktärisera molekyler och mekanismer som kan exploateras för nya behandlingar.

Forskningsområde

Adenovirus and norovirus orsakar infektioner i ögon, luftvägar och i mage/tarm etc, men virus kan också modifieras och omprogrammeras och användas t ex för vaccinering mot andra patogener - och - för behandling av andra sjukdomar såsom cancer. Det är således viktigt att förstå de strukturella aspekterna av hela viruspartiklar, men också av specifika viruskomponenter och virusinteraktioner med värdmolekyler, eftersom denna kunskap kan användas för att utveckla t ex bindningshämmare som hindrar infektion, eller för att designa mer effektiva virala vektorer.

Inom detta projekt kommer vi att studera strukturella egenskaper hos specifika typer av adenovirus och norovirus-lika partiklar. Vi försöker även att producera infektiösa humana noroirus för strukturella studier. Vi identifierar även cellulära receptorer som virus behöver för infektion av celler, och vi vill följaktligen studera de strukturella aspekterna av dessa interaktioner med t ex single particle Cryo electron microskopi. Projektet inkluderar även produktion och rening av proteiner och viruspartiklar, prov-preparering, biofysikalisk karaktärisering, bildbehandling och modelbyggande.

Ansvar

Du kommer att ansvara för forskning och andra arbetsuppgifter i Niklas Arnbergs forskargrupp.

Du kommer att:

 • Odla eukaryota och prokaryota celler för produktion av virus och proteiner.
 • Rena virus och proteiner till hög renhetsgrad.
 • Utföra biofysikalisk karaktärisering av virus och proteiner.
 • Förbereda prover för strukturanalys.
 • Utföra single particle Cryo EM-baserad (och andra mikroskopi-baserade) analyser av virus, virala kapsid-proteiner, och/eller virus/kapsid-värdprotein komplex.
 • Utföra bildbehandling och modellbyggande.
 • Arbeta självständigt och tillsammans med andra.
 • Undervisa och handleda studenter på grundläggande och avancerad nivå.
 • Skriva anslagsansökninar och manuskript.
 • Samarbeta med andra forskare inom och utanför forskargruppen.
 • Delta i och bidra till vetenskapliga gruppmöten som inkluderar gruppmedlemmar och forskare utanför forskagruppen.

Kompetenskrav

Du som söker ska ha PhD i strukturbiologi eller inom ett område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Förmåga att tala och skriva på engelska på hög nivå är ett krav för anställning. Dokumenterad erfarenhet och expertis inom i) rening av virus, virusproteiner, och värdproteiner ii) provpreparering för strukturstudier; iii) single particle Cryo-EM analys och efterföljande bildbehandling och modelbyggande (nyckelfaktorer); är starkt meriterande. Erfarenhet av undervisning samt skrivande av anslagsansökningar och manuskript är också meriterade för anställningen.

Forskningsmiljö

Anställningen är placerad i en tvärvetenskaplig miljö i Niklas Arnbergs forskargrupp vid Institutionen för Klinisk Mikrobiologi. Det finns goda möjligheter till samarbeten med experter inom strukturbiologi vid intilliggande institutioner. Arnbergs forskargrupp fokuserar på virus-värdinteraktioner på olika nivåer med målsättningen att i) förstå virus tropism; ii) förstå mekanismer som krävs för infektion och patogenes; iii) identifiera molekylära mål för utveckling av antivirala medel; och iv) utveckla virala vektorer for olika applikationer (cancerbehandling och vacciner).

Övrigt

Heltid under två år. Tillträde enl överenskommelse.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • En A4 sida som fokuserar på dina specifika kvalifikationer och motivering för varför du söker anställningen
 • Attesterad kopia av PhD certifikat 
 • Curriculum Vitae inkluderande alla publikationer
 • Rekommendationsbrev och kontaktpersoner till minst två referenser
 • Ansökan skickas elektroniskt (via Varbi-systemet)

Sista ansökningsdag: 2019-12-02

För frågor kontakta:

Niklas Arnberg, Institutionen för Klinisk Mikrobiologi (Virologi), Umeå Universitet

E-mail: niklas.arnberg@umu.se

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1781-19
Kontakt
 • Niklas Arnberg, 090-7858440
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-11-19
Sista ansökningsdag 2019-12-03

Takaisin avoimiin työpaikkoihin