Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Postdoktor (2 år) i datavetenskap med inriktning mot förklarande AI och maskininlärning

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (http://cs.umu.se) söker en kandidat till en anställning som postdoktor inom förklarande artificiell intelligens (AI) och maskininlärning, speciellt området autonoma system. Förklarande AI innebär att utveckla metoder med vilka AI-baserade system kan förklara och motivera tagna beslut och det inlärda beteendet för användare och andra intressenter. Inriktningen mot autonoma system inkluderar självkörande fordon, smarta hus, smarta maskiner etc som interagerar med omgivningen och därför måste kunna hantera olika situationer (sammanhang) framgångsrikt. Det är också ofta användbart eller nödvändigt att förklara icke framgångsrika beslut eller misslyckanden, särskilt om det finns risk för skador på människor.

Sista ansökningsdatum är 16 september 2019.

Befattningen är ingår i Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), http://wasp-sweden.org/. WASP är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin och erbjuder en plattform för akademisk forskning och utbildning som växelverkar med svensk ledande industri. Inom programmet bedrivs forskning om autonoma system som samverkar med människor och anpassar sig till rådande miljö med hjälp av sensorer, information och kunskap i ett intelligent system av system. WASP:s kärnvärden är forskningsexcellens och industriell relevans.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Den rekryterade postdoktorn kommer att vara medlem i Explainable AI-gruppen. Forskningsgruppen har en vision att utveckla banbrytande metoder för autonoma system som lär sig av data och erfarenhet och som kan förklara och motivera beslut. Ett begrepp som kan användas för att beskriva sådana system är Self-* capable Intelligent Products and Environments, vilket innebär system som klarar av att konfigurera sig själva, organisera sig tillsammans med andra system, justera sina egna beteenden, diagnostisera och reparera sig själva samt administrera och förklara sig själva gällande exempelvis programuppdateringar.

Projektet förväntas föra utvecklingen framåt av dylika Self-* system speciellt i så kallade Internet of Things (IoT)-sammanhang där information från givare, kontrollsystem, användare och andra system bildar ett intelligent system av system, där olika system kan kommunicera över standardiserade protokoll och därmed också kan bibehålla Self-* kapabilitet då de samverkar i större system.
Din forskning kommer att vara inriktad mot något eller några av följande områden:

• Analys och inlärning av modeller för hur människor fattar sina beslut i olika situationer. T.ex. kan neurala nät tillämpas för dylik analys. Utmaningen med neurala nät och andra teknologier för maskininlärning är dock att kunna förklara och motivera varför ett beslut tagits eller en handling har gjorts i en specifik situation. Sådana metoder är speciellt viktiga för att kunna förklara och motivera beslut och handlingar som gjorts av autonoma system vars ”intelligens” grundar sig på maskininlärning och därför inte kan förklaras eller förstås av mänskliga användare.
• Utveckla inlärningsmetoder för självlärande och självoptimerande styrning. Allt mera minnes- och räknekapacitet kan byggas in i olika system, som därmed kan lära och anpassa sig till olika situationer och förhållanden.
• Autonoma agenter och multi-agentsystem. Inbyggda system kan i allt högre grad kommunicera med andra system (inbyggda, i “molnet” eller annanstans) och koppla ihop sig med dem för att få mera omfattande information och kunna optimera funktionen hos större system.

Forskningen kommer att ske i samarbete med doktorander och seniora forskare inom forskargruppen samt med våra nationella och internationella partners. Projektkoordinering inom storskaliga projekt kan också komma att ingå i anställningen.

Anställningen omfattar heltid (100 %) under 2 år. Start 1 november 2019 eller enligt överenskommelse. Anställningen har en marknadsmässig lön och det finns möjlighet att få undervisa upp till 20 %.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i datavetenskap eller annat relevant ämnesområde. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

Visad kompetens inom artificiell intelligens och maskininlärning är ett krav. Den sökande ska klara av självständig forskning, vara välorganiserad och tycka om att arbeta med utmanande problem och innovativa lösningar. Mycket goda kunskaper i talad och skriven engelska är ett krav. Vetenskapliga publikationer inom anställningens område är starkt meriterande. Dokumenterade kunskaper och erfarenheter av kognitiva vetenskaper, psykologi och programvaruutveckling tas i beaktande.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

• Ett följebrev med en kort (cirka 2 sidor) beskrivning av dina forskningsintressen i relation till det ovan beskrivna forskningsområdet, och hur du skulle kunna bidra till projektet
• Curriculum Vitae (CV), med en komplett publikationslista
• Kopior av doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis och betyg
• En kopia av din doktorsavhandling samt kopior av relevanta vetenskapliga publikationer (max 5), numrerade enligt publikationslistan
• Kontaktinformation till tre referenspersoner
• Annan relevant information, såsom dokumentation av mjukvaruutvecklingserfarenheter eller arbete i eller med industrin.

Allt material ska vara skrivet antingen på svenska eller engelska. Insänds material på andra språk skall en översättning till svenska eller engelska medfölja.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet MyNetwork Pro, och vara inkommen senast 16 september 2019. Ref-nr: AN 2.2.1-1174-19.

Mer information
Vid frågor eller behov av ytterligare information, kontakta (primärt) Professor Kary Främling, Kary.Framling@cs.umu.se, telefon: 46-(0)72-144 08 60.

Mer information om Umeå universitet, finns på
http://www.umu.seAnställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1174-19
Kontakt
  • Kary Främling, 46-(0)72-144 08 60
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-08-13
Sista ansökningsdag 2019-09-16

Takaisin avoimiin työpaikkoihin