Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet klinisk fysiologi inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid läkarprogrammet och biomedicinarprogrammet, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Undervisning kan delvis ske med internetbaserade metoder på distans.

I arbetsuppgifterna ingår även forskning och utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå, inom klinisk fysiologi. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår. Ledning av personal och verksamhet inom undervisning i egenskap av kurssamordnare kan ingå.

Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma. Anställningen är placerad vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet. Läs mer om vår verksamhet här: https://www.umu.se/institutionen-for-kirurgisk-och-perioperativ-vetenskap/ 

Anställningen som universitetslektor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare i klinisk fysiologi eller kardiologi vid Avdelningen för klinisk fysiologi, Hjärtcentrum, Umeå, Region Västerbotten, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Eftersom anställningen är förenad med anställning som specialistutbildad läkare, är avlagd läkarexamen, svensk läkarlegitimation samt specialistkompetens i klinisk fysiologi eller kardiologi krav för att kunna anställas, och klinisk skicklighet är ett behörighetskrav. Därutöver krävs för att vara behörig nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket).

För sökande med specialistbevis i kardiologi, ska erfarenhet från kliniskt arbete inom klinisk fysiologi kunna uppvisas.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Den sökande förväntas uppvisa en vetenskaplig självständighet, och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram.

Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om den sökande inte har detta vid ansökningstillfället, ska en pedagogisk utvecklingsplan upprättas så att kunskaperna kan tillägnas inom två år från anställning.

För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av forskning med inriktning mot klinisk fysiologi.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad ämneskompetens för undervisning på grundnivå inom klinisk fysiologi.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla, dvs. pedagogisk och klinisk skicklighet. Därutöver beaktas vetenskaplig skicklighet, administrativ skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (2). Därutöver skall gälla graden av administrativ skicklighet, klinisk skicklighet och skicklighet att leda personal och verksamhet (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Bedömningsgrunderna beskrivs närmare i dokumentet Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Dnr FS 1.1-247-19).

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå i klinisk fysiologi. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning med inriktning mot klinisk fysiologi. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annan institution än den institution där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

Klinisk skicklighet visas i första hand genom aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterat god klinisk kompetens inom klinisk fysiologi och i andra hand inom annan klinisk verksamhet.

Vid i övrigt likvärdiga meriter är specialistbevis i klinisk fysiologi meriterande framför specialistbevis i i kardiologi. För sökande med specialistbevis i kardiologi är dokumenterat bred/lång erfarenhet inom klinisk fysiologi meriterande.

Ansökan

Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här: https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-851-19
Kontakt
  • Markku Haapamäki, ställföreträdande prefekt, 090-785 11 53
  • Per Lindqvist, professor, 070-760 15 02
  • Karin Larsén, professor/överläkare, 070-642 22 42
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-06-19
Sista ansökningsdag 2019-08-20

Takaisin avoimiin työpaikkoihin