Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Projekt: Formella beräkningsmodeller för socialt medveten AI


Umeå universitet söker en doktorand inom Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP). i datavetenskap med inriktning mot socialt medveten artificiell intelligens. Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är den 31 maj 2019.

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med ca 100 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionens forskning är internationellt väletablerad och omfattar grundforskning, metodutveckling och programutveckling men även forskning och utveckling inom olika tillämpningsområden. Gruppen för socialt medveten artificiell intelligens (som leds av Frank Dignum) bedriver forskning som har utgångspunkten att AI används i sociala sammanhang; alltså måste AI-systemen vara medvetna om de sociala konsekvenserna av sitt agerande. Därför undersöker gruppen (formella) modeller av sociala begrepp, och hur de implementeras i AI-system som spänner från sociala robotar till sociala simuleringar och multi-agentsystem Gruppen samarbetar med flera nationella och internationella forskargrupper, och har kopplingar till industri och policyorganisationer. För mer information om Frank Dignum, se http://people.cs.umu.se/dignum

WASP
Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin! WASP är ett nationellt initiativ för strategisk grundforskning, utbildning och rekrytering. Programmet har initierats och finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) med 2,6 mdr SEK. Dessutom bidrar industri och universitet till den totala budgeten på 3,5 mdr SEK. Bland de övergripande målen är 50 nya professorer och mer än 300 nya doktorer inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. WASPs vision är forskningsexcellens och industriell relevans inom dessa områden. För mer information om forskning och andra aktiviteter se http://wasp-sweden.org/ .

Forskarskolan inom WASP erbjuder grunder, nya perspektiv och spetskunskap inom olika vetenskaper med undervisning av ledande forskare. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och besökande föreläsare stödjer forskarskolan aktivt byggandet av ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industrin. Den erbjuder ett mervärde utöver universitetens existerande doktorandprogram och en unik möjlighet för studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med hög industriell relevans.

Projektbeskrivning
För att skapa socialt medvetna AI-system behöver vi en god förståelse av och beräkningsmodeller för den sociala verkligheten. Vi behöver veta hur saker som normer, konventioner, organisationer / strukturer etc. påverkar individers beteende, och hur de anpassas när de används. Beräkningsmodeller av dessa sociala begrepp kommer således åtminstone behöva innehålla aspekter relaterade till deras sammanhang och konsekvenser (samhällsperspektiv), deras flexibilitet vid användning av individer (kognitivt perspektiv) samt deras framväxt och anpassning (interaktionsperspektiv). Alla dessa aspekter måste införlivas och samordnas i beräkningsmodellen. Detta kommer att kräva användning av flera olika modelleringstekniker och formella kopplingar mellan dem.
Syftet med detta forskningsprojekt är att utveckla beräkningsmodeller av de sociala begrepp som utgör grunden för socialt medvetna AI-system. Det ska vara möjligt att använda delar av modellerna för agent-baserade sociala simuleringar, men också för sociala robotar. De teoretiska grundarna kommer att baseras på befintligt arbete från vår grupp. För att testa användbarheten hos de utvecklade modellerna strävar vi efter att ha minst ett praktikfall relaterat till social simulering eller social robotik..

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.
Förväntat startdatum 2019-09-01 eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
De grundläggande behörighetskraven för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. De särskilda behörighetskraven för att antas till utbildning på forskarnivå i datavetenskap är slutförda kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng i datavetenskap eller i ett annat ämne som bedöms vara direkt relevant för den aktuella forskningsinriktningen.

Sökande förväntas ha mycket goda kunskaper i formell logik och AI-metoder och tekniker. Dokumenterad kunskap om multi-agentsystem och agentbaserad simulering eller social robotik är ett krav. I synnerhet ska den sökande ha god kännedom om modellering och implementation av sociala begrepp som normer och konventioner.
Eftersom forskning sker i samverkan med forskare inom olika discipliner krävs god samarbetsförmåga. Ett krav är att den sökande måste kunna både tala och skriva engelska flytande.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:


• Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering varför du söker, samt din kontaktinformation
• En meritförteckning (CV)
• I förekommande fall kopior av kandidat- och masteruppsatser, samt andra vetenskapliga publikationer
• Betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser
• Kontaktinformation för två tillfrågade kontaktpersoner
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Om bifogade dokument har annat originalspråk ska en översättning inkluderas. Bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2019-05-31. Referensnummer: AN 2.2.1-414-19 .

Intresserade sökande uppmanas också att ansöka till anställningen med diarienummer AN 2.2.1-407-19.
Institutionen värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen.
Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.
Närmare upplysningar lämnas av professor Frank Dignum, dignum@cs.umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-414-19
Kontakt
  • Frank Dignum, professor, 090-786 91 01
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-04-16
Sista ansökningsdag 2019-05-31

Takaisin avoimiin työpaikkoihin