Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Är du läkare/fysiolog/idrottsfysiolog/fysioterapeut/idrottsvetare eller motsvarande och har ett intresse för forskning kring styrketräning hos barn? Vi söker en doktorand som har till syfte att undersöka styrketränings effekter på hormoner, muskelfibrer och metabolismen hos prepubertala barn.

Dina arbetsuppgifter

Som doktorand är du forskarstuderande med fokus på din egen utbildning. Du kommer att ingå i en grupp där du har handledare och andra forskarstuderande som medarbetare. Det aktuella projektet avser att 1) utveckla och fastställa reproducerbarhet av mikrobiopsier hos barn, 2) undersöka effekter av olika styrketräningsmetoder på hormoner och proteiner hos prepubertala barn och tonåringar, 3) undersöka eventuella könsskillnader på protein- och metaboliska uttryck.

Behörighet

För att antas på forskarutbildning krävs som grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå i ämnet idrottsmedicin/idrottsfysiologi eller motsvarande. På forskarnivå krävs att du har nödvändiga språkkunskaper i engelska, där både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att den tilltänkta doktoranden presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp.

För det aktuella projektet krävs god kunskap i svenska språket, både muntligt och skriftligt. Det är meriterande att ha arbetat med barn samt att ha dokumenterad erfarenhet av och/eller kunskap om arbetsfysiologiska tester. Bedömningen av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes meriter och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen inom det område som projektet inriktar sig emot, detta görs genom ett arbetsprov.

Övriga upplysningar

Som doktorand kommer du huvudsakligen att ha din verksamhet förlagd till Avdelningen för Idrottsmedicin vid Umeå universitet där det dagliga arbetet kommer att ske. Resor i samband med kurser, seminarier, konferenser och för samverkan med andra doktorander och forskare kan förekomma.

Så här ansöker du

Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Din ansökan ska innehålla

•  Ett personligt brev på max en A4-sida som beskriver ditt motiv för att söka doktorandanställningen

•  En projektplan där du på max två A4-sidor beskriver hur du skulle vilja lägga upp ett arbete för att testa effekter av styrketräning hos barn. Inkludera referenser och motivera metodval.

•  Styrkt CV

•  Kopior av betyg och examensbevis som visar att du uppfyller behörighetskraven

•  Kopior på uppsats/examensarbeten som visar på din förmåga till vetenskapligt arbete

•  Namn och kontaktinformation på minst två referenspersoner

•  Sista ansökningsdag: 15 mars 2019.

Tillträdesdag: 2019-04-01 eller enligt överenskommelse

Löneplacering/typ av tjänst: Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst. En forskarutbildning omfattar 4 års heltidsstudier (240 högskolepoäng).

Facklig information: SACO 090-786 53 65, SEKO 090-786 52 96, ST 090-786 54 31

Närmare upplysningar: lämnas av avdelningschefen Apostolos Theos, tfn 090-786 6619. E-post: apostolos.theos@umu.se

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-281-19
Kontakt
  • Apostolos Theos, 090-786 6619
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-02-15
Sista ansökningsdag 2019-03-15

Takaisin avoimiin työpaikkoihin