Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) erbjuder en 4-årig doktorandanställning. Doktorandanställningen startar den 1:a maj 2019 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 7 mars, 2019.

Projektbeskrivning
Marklevande organismer styr viktiga ekosystemtjänster, såsom emissioner av växthusgaser från skogsmark och vattenkvalité. Vi vet dock förvånansvärt lite om hur dynamiskt markekosystemet är på tidsskalor bortom dagens övervakningsprogram som endast täcker in de sista tiotalsåren. Denna kunskapslucka gör det svårt att prediktera hur markens funktioner förändrats över längre tidsskalor (>100 år) till följd av förändrade förhållanden (klimat, mänskliga aktiviteter etc.). Detta projekt ämnar till att använda bästa tillgängliga tekniker för att göra de första rekonstruktionerna av hur markfaunan förändrats under de sista årtusendena. Utöver detta kommer projektet att utnyttja experiment i den skandinaviska miljön för att studera effekter på markprocesser till följd av ändrad sammansättning av marklevande organismer.

Projektet sker i nära samarbete med Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och Sveriges Lantbruks Universitet. Doktorskandidaten kommer att handledas av docent Jonatan Klaminder från EMG, Umeå Universitet.

Kompetenskrav
Den sökande ska ha en akademisk bakgrund inom naturgeografi, ekologi eller motsvarande. Praktisk erfarenhet av metoder vanliga inom markvetenskap, mätningar av kolflöden inom marksystemet och fältarbete i arktiska/alpina miljöer är meriterande. Mycket god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på engelska är ett krav. Dessutom ska den sökande vara kreativ, kunna ta egna initiativ, vara självständig och ha god social kompetens och samarbetsförmåga.

För att bli antagen till forskarutbildning krävs examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande kvalifikationer. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i naturgeografi krävs godkända kurser inom ett för ämnesområdet relevant grundläggande högskoleutbildningsämne om minst 120 högskolepoäng.

Utvärderingen kommer att baseras på ansökningsbrev, MSc-arbetet, eventuella övriga publikationer och intervju.  En eventuellt skriftlig uppgift kan komma att användas för att skilja på kandidater med likvärdiga meriter (sker i så fall efter intervju).

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning på deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
Ansökan, skriven på svenska eller engelska, ska innehålla:

  • Ett brev med en motivering till varför den sökande är intresserad av anställningen och en kort beskrivning av forskningsintressen (max 2 sidor).
  • CV med akademiska kvalifikationer.
  • Publikationslista.
  • Elektronisk kopia av MSc-avhandling.
  • Betygscertifikat och annan dokumentation som stödjer den sökandes lämplighet för anställningen.
  • Kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

Ansökan ska vara i Word- eller pdf format. 

Kontakt
För frågor angående anställningen, vänligen kontakta: Docent Jonatan Klaminder: jonatan.klaminder@umu.se

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet, bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 150 medarbetare, varav ca 30 är doktorander. (www.emg.umu.se).

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-205-19
Kontakt
  • Docent Jonatan Klaminder, 090-786 95 54, jonatan.klaminder@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-02-12
Sista ansökningsdag 2019-03-07

Takaisin avoimiin työpaikkoihin