Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys, matematisk statistik samt matematik för artificiell intelligens. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser ett lektorat i matematik. Sista ansökningsdag 2019-02-27.

Bakgrund
Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver stark forskning och utbildning inom ett flertal kompletterande områden. Vi bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Vi ansvarar för ett framgångsrikt civilingenjörsprogram i industriell ekonomi som år efter år har ett starkt söktryck. Vi driver även i samarbete med närliggande institutioner två tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, IceLab (www.org.umu.se/icelab) och UMIT Research Lab (www.org.umu.se/umit).

Vi vill med denna rekrytering förstärka vår utbildning och forskning inom matematik. Särskilt ser vi sökande som är forskningsverksamma inom beräkningsmatematik, men alla som bedriver forskning som anknyter till institutionens forskningsverksamhet är välkomna att söka.

Arbetsbeskrivning
Den sökande förväntas bedriva forskning som anknyter till institutionens forskningsverksamhet inom beräkningsmatematik, diskret matematik eller matematisk modellering och analys. Den sökande förväntas även delta i vår utbildning inom området matematik, vilket innefattar undervisning och utvecklingsarbete på både grundnivå och avancerad nivå samt handledning och examinering av examensarbeten. Även handledning av doktorander och postdoks kan ingå i arbetsuppgifterna. Den sökande förväntas engagera sig i institutionens verksamhet i bred mening.

Anställningen innehåller forskningstid motsvarande 50 % av en heltid i tre år. Efter dessa tre år finns möjlighet att i konkurrens ansöka om upp till 75 % forskningstid från fakulteten. Vid institutionen finns även möjlighet att ansöka om medfinansiering av doktorandtjänster.

Anställningen avser heltid med tillträde hösten 2019 eller enligt överenskommelse.

Kompetenskrav
Vi söker dig som har doktorsexamen i matematik eller motsvarande ämnesområde av relevans för anställningen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Som bedömningsgrund ska till lika del gälla graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Därutöver ska beaktas graden av administrativ skicklighet och annan skicklighet av betydelse. Den sökande bör ha internationell erfarenhet och dokumenterad förmåga att på ett självständigt och flexibelt sätt kunna verka, kommunicera och samarbeta inom och utanför akademien är meriterande. Vidare krävs goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift. Förmåga att undervisa på svenska är mycket meriterande. Sökande som vid anställningstillfället inte talar svenska förväntas lära sig detta inom tre år från anställningstillfället.

Vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån publikationer i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och konferensproceedings som tillämpar ett så kallat peer review-system. Särskilt vikt kommer att läggas på kvaliteten i de publikationer där den sökande varit huvudförfattare. Beskrivningen av den forskning som avses bedrivas inom anställningen ska tillmätas stor betydelse vid urvalet bland de sökande. Den sökande ska bedriva forskning som anknyter till institutionens forskningsverksamhet. Att ha en forskningsinriktning i beräkningsmatematik är meriterande. Dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsfinansiering, särskilt från stora och välrenommerade forskningsfinansiärer, är meriterande.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet matematik. Dokumenterad erfarenhet av framgångsrik undervisning i matematik på grundnivå och avancerad nivå är ett krav. Dokumenterad erfarenhet av framgångsrik handledning av examensarbeten och pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande liksom dokumenterad erfarenhet av framgångsrik undervisning på ingenjörskurser. Det är viktigt att beskrivningen av pedagogisk skicklighet följer instruktionerna i länken under ”Ansökan”.

Administrativ skicklighet ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer. Väldokumenterad förmåga att leda, organisera och utveckla undervisnings- eller forskningsverksamhet är meriterande.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter 
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal 
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 6 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
 • två referenser inklusive kontaktuppgifter 

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet hittar du här:

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar-till-sokande-vid-ansokning-till-lararanstallning.pdf
 
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2019-02-27.
 
Mer information
Närmare upplysningar lämnas av biträdande prefekt Peter Anton, 090-786 63 99, peter.anton@umu.se, och/eller prefekt Åke Brännström, 090-786 78 62, ake.brannstrom@umu.se.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2019 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2185-18
Kontakt
 • Peter Anton, 090-786 63 99
 • Åke Brännström, 090-786 78 62
Facklig företrädare
 • SACO, +46 90-786 53 65
 • SEKO, +46 90-786 52 96
 • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2019-01-15
Sista ansökningsdag 2019-02-27

Tillbaka till lediga jobb