Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Beskrivning av projektet:

Vi utlyser en postdoktortjänst i Integrativ neurofysiologi vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi. Den aktuella tjänsten utlyses för universitetslektor Per Peterssons forskargrupp.

Forskningsgruppens mål är att förstå hur olika delar av nervsystemet samverkar för att styra beteenden (https://www.med.lu.se/expmed/integrative_neurophysiology). I synnerhet vill vi förstå hur hjärnbarken och basala ganglierna samverkar i motorisk kontroll, i så väl den friska hjärnan, som när vi drabbats av Parkinsons sjukdom. Gruppen är tvärvetenskaplig och består av medarbetare med såväl medicinsk bakgrund som civilingenjörer, fysiker och biologer.

Det specifika projektet är fokuserat på analys av extracellulära elektrofysiologiska signaler som registreras från hundratals kroniskt implanterade mikroelektroder i möss, råttor och primater.

Den sökande skall kunna arbeta både självständigt och som del i forskarlaget.

Kvalifikationer:

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Doktorsexamen inom ett ämne relevant för projektet är ett krav liksom god matematisk förståelse och programmeringsfärdighet. Goda färdigheter i engelska (såväl muntligen som skriftligen) är också ett krav.

Meriter:

Tidigare erfarenhet av analyser av lokala fältpotentialer och aktionspotentialer är stark meriterande. Befintlig kod är till stor del skriven i Matlab, varför erfarenhet av detta programspråk även ses som en merit.

Ansökan ska innehålla:

1. Ett kort följebrev (ca en A4-sida) med beskrivning av den sökandes forskningserfarenhet, forskningsintresse och lämplighet för projektet.

2. Curriculum vitae som inkluderar examina, anställningar, publikationslista, samt namn och kontaktinformation för två referenspersoner.

Upplysningar:

Universitetslektor Per Petersson, email: per.petersson@umu.se, Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

Anställningen gäller för 2 år. Tillträde enligt överenskommelse (Okt 2018 – Jan 2019)

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse (Okt 2018 – Jan 2019)
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1243-18
Kontakt
  • Universitetslektor Per Petersson, per.petersson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-25
Sista ansökningsdag 2018-08-31

Takaisin avoimiin työpaikkoihin