Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Beskrivning

Vi söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot geriatrik. Doktorandanställningen är organisatoriskt placerad vid Enheten för Geriatrik, vid Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering. Inom enheten studeras äldres hälsa och exponering för och hälsoeffekterna av olika faktorer i omgivningsmiljön och arbetslivet och vanligtvis finns här cirka 15 aktiva doktorander.

Doktorandprojektet

Doktorandprojektet ingår i forskningsprofilen om fall och frakturer.
Fokus ligger på undersökande av läkemedels betydelse för risk för frakturer.
Forskningen är epidemiologisk och baseras främst på analyser av data från nationella register.

Grundläggande behörighet

För grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (7 kap 39 § Högskoleförordningen) krävs att man har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordring ar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs goda språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd forskarutbildningsgrupp.

Vi ser även gärna erfarenhet av att sammanställa och analysera resultat från epidemiologiska studier presenterade i vetenskapliga artiklar på engelska. Vidare besitter du kunskap inom statistik, och analys. Gärna dokumenterade kunskaper inom programmering med Stata och R.

Samarbetsförmåga är även en viktig aspekt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-120-18
Kontakt
  • Peter Nordström, +46 090-7858753
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-01-23
Sista ansökningsdag 2018-02-16

Takaisin avoimiin työpaikkoihin