Umeå University, Faculty of Social Sciences

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Postdoktor i sociologi eller närliggande disciplin, med inriktning mot forskning om utvecklingen av mellangruppsattityder och vänskap  

Sociologiska institutionen söker en postdoktor (2 år) med inriktning mot forskning om utvecklingen av mellangruppsattityder och vänskap. 

Vid Sociologiska institutionen bedrivs utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå. Institutionen har för närvarande 50 anställda, varav ca 15 doktorander och 2 postdoktorer. Forskningen på institutionen bedrivs inom ett antal områden, där ett av de centrala fälten är forskning om utvecklingen av mellangruppsattityder och vänskap.

Postdoktorsprojektet är empiriskt orienterat med fokus på frågeställningar inom följande teman:

  • Att undersöka den longitudinella utvecklingen av mellangruppsattityder och vänskap i ungdomsåldern
  • Att undersöka de longitudinella effekterna av personlighet (såsom empati) och sociala kontexter (föräldrar, kamrater och skola) bland majoritet och minoritetsungdomar.

Projektet är kvantitativt och använder befintligt longitudinella data. Den anställde kommer att ansvara för att planera och utföra forskning i samarbete med forskningsledaren för detta projekt vid sociologiska institutionen, Umeå universitet. Anställningen som postdoktor omfattar 24 månader.

Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen inom sociologi eller med annan för innehållet relevant examen och som inte tidigare innehaft postdoktorsanställning vid Umeå universitet. I första hand bör den komma i fråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

Som bedömningsgrund för tillsättningen gäller i första hand vetenskaplig skicklighet. Sökande måste kunna analysera longitudinella data och tala och skriva engelska flytande. Tjänstgöringsort är Umeå och ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter förväntas.

Ansökan ska innehålla:

  • Fullständig meritförteckning, inklusive publikationslista
  • Forskningsplan som bör innehålla problembeskrivning, syfte, metod samt forskningens relevans för forskningsområdet (högst fem sidor)
  • Sökandens avhandling samt ytterligare högst tre publikationer

Anställningen kan påbörjas omgående eller enligt överenskommelse. Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi senast 2017-11-30.

Upplysningar om anställningens inriktning och krav lämnas av projektledare Marta Miklikowska, forskare, Sociologiska institutionen, Umeå universitet, marta.miklikowska@umu.se.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1873-17
Kontakt
  • Marta Miklikowska, projektledare, marta.miklikowska@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-10-31
Sista ansökningsdag 2017-11-30

Takaisin avoimiin työpaikkoihin