Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Enheten för nationalekonomi vid Handelshögskolan söker två doktorander i nationalekonomi med inriktning mot arbetsmarknadsekonomi. Forskningsprojektet fokuserar framför allt på att utveckla och estimera modeller för inkomstdynamik som i slutändan kan användas för att förbättra socialförsäkringssystemet. Välkommen med din ansökan senast den 15 august 2017.

Forskningsmiljö
Enheten för nationalekonomi har ca 40 anställda. De mest framträdande forskningsområdena är offentlig ekonomi samt miljö- och naturresursekonomi, men även välfärdsteori, beteendeekonomi, arbetsmarknadsekonomi, utbildningsekonomi och hälsoekonomi utgör aktiva forskningsområden.

Som doktorand med inriktning mot arbetsmarknadsekonomi kommer du att tillhöra ”the Economic Policy Network” (se: www.econ.umu.se). Det centrala temat för nätverkets forskning är ekonomisk politik med fokus på (i) beteendeekonomi, (ii) arbetsmarknaden, (iii) intertemporal välfärd och hållbar utveckling samt (iv) fiskal federalism.

Arbetsuppgifter
Du förväntas arbeta självständigt med dina studier men också samarbeta med forskargruppens övriga medlemmar samt delta i seminarier och annan institutionsverksamhet. Innehållet gällande kurspoäng, avhandlingsarbete, seminariedeltagande, etc. finns reglerat i den allmänna studieplanen.

Behörighet och urval till forskarutbildning

 • Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Särskild behörighet för antagning till forskarutbildning i nationalekonomi kräver godkända kurser inom nationalekonomi omfattande minst 90 högskolepoäng.
 • Sökande förutsätts ha god förmåga vad gäller muntlig och skriftlig presentation på engelska.
 • De som har utländsk examen måste ha genomgått för utbildningen relevant språktest eller motsvarande.
 • Dokumenterade kunskaper i kvantitativ metod (matematik och ekonometri) är meriterande.

Ansökan
En fullständig ansökan skall innehålla:

 • Personligt brev med redogörelse för forskningsintresse och motivation till att söka forskarutbildningen (max 2 sidor).
 • Curriculum vitae.
 • Kortfattad forskningsplan (max 2 sidor) som innefattar en beskrivning av forskningsområdet och det egna bidraget till det arbetsmarknadekonomiska området. Forskningsplanen kommer att tillmätas stor betydelse vid urvalet.
 • Kopior av betyg och examensbevis.
 • Kopia på uppsats/examensarbete.
 • Namn och kontaktuppgifter på två referenser.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska.
Du ansöker via universitetets e-rekryteringssystem senast 2017-08-15.

Övrig information
Forskarutbildningen omfattar normalt fyra års heltidsstudier. Doktorandstudierna finansieras med ett tvåårigt stipendium följt av två års anställning som doktorand. Institutionstjänstgöring (undervisning eller administrativt arbete) motsvarande 20 procent av heltid kan förekomma. Utbildningstiden förlängs då med motsvarande tid.

Arbetstiden tillbringas i Umeå. Information om forskarutbildningen i nationalekonomi, inklusive dess allmänna studieplan hittar du på www.usbe.umu.se/enheter/econ/utbildning/utbildning-paforskarniva/.

Närmare upplysningar lämnas av Professor Gauthier Lanot, gauthier.lanot@umu.se eller Forskarutbildningsansvarig Lars Persson, lars.persson@umu.se.

Om oss
Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE) har drygt 170 anställda varav cirka 90 disputerade lärare och forskare. Verksamheten består av forskning och undervisning inom företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Hos oss läser mer än 2000 studenter. För mer information om Handelshögskolan och enheten för nationalekonomi besök gärna www.usbe.umu.se.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1210-17
Kontakt
 • Gauthier Lanot, Professor, +46 (0)90-786 9919, gauthier.lanot@umu.se
 • Lars Persson, Forskarutbildningsansvarig, +46 (0)90-7865845, lars.persson@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-06-16
Sista ansökningsdag 2017-08-15

Takaisin avoimiin työpaikkoihin