Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Vi söker en doktorand för modelleringsstudier av klimateffekter på nordliga sjöekosystem. Tillträde 1 maj 2017, eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2017-03-09.

Projektbeskrivning
Klimatförändringar förväntas få stora effekter på nordliga sjöekosystem. Samarbetsprojektet “Climate change induced regime shifts in northern lake ecosystems” inriktar sig på två klimatberoende faktorer som påverkar nordliga sjöar: (i) ändrade temperaturförhållanden och (ii) ökad tillförsel av terrestert löst organiskt material (tDOM). I sammanlänkade delprojekt (experiment, jämförande studier, paleoekologi, modellering) studeras effekter av temperatur och tDOM på produktivitet, födovävsdynamik och omsättning av växthusgaser i sjöekosystem. Vi förväntar oss icke-linjära responser på förändringar i dessa klimatfaktorer.

Arbetsuppgifter och handledning
Doktoranden kommer att arbeta inom en forskargrupp som integrerar relevanta processer (kol- och närsaltsdynamik, primärproduktion, födovävsinteraktioner) i dynamiska modeller som beskriver sjöekosystemresponser på klimatförändringar. Stor vikt läggs på rumsliga processer som kopplar samman pelagiska och bentiska habitat, storleksstrukturerade populationsinteraktioner samt jämförelser med empiriska data.

Anställningen finansieras av Knut och Alice Wallenberg stiftelse. Huvudhandledare kommer att vara professor Sebastian Diehl och biträdande handledare kommer att vara universitetslektor Åke Brännström.

Kompetens- och behörighetskrav
Vi söker en person med en utbildningsbakgrund i antingen projektspecifika ämnen (t ex ekologi och evolution, naturgeografi, miljövetenskap) eller kvantitativa ämnen (t ex datavetenskap, fysik, matematik). En kombination av båda är särskilt fördelaktig. Meriterande är: erfarenhet av matematisk modellering, goda kunskaper i samhälls- och ekosystemekologi, akvatisk biogeokemi, limnologi och/eller teoretisk ekologi. Viktiga andra kriterier är god förmåga att utrycka sig i skrift och tal på engelska, nyfikenhet och kreativitet, initiativförmåga, självständighet och samarbetsförmåga.

Antagning till forskarutbildning kräver grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp) varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kvalifikationer. Antagning till forskarutbildning i ekologi kräver minst 120 hp inom ett för ekologi relevant ämne inkluderande minst en kurs på avancerad nivå samt ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Antagning till forskarutbildning i beräkningsvetenskap kräver minst 90 hp beräkningsintensiva kurser inom relevanta ämnen (t ex matematik, statistik, datavetenskap, ekologi) varav minst 30 hp på avancerad nivå. Kraven ska vara uppfyllda vid tidpunkten för antagning till doktorandanställningen och behöver inte vara uppfyllda vid söktillfället.

Urval och ansökan
Utvärderingen kommer att baseras på ansökningsbrevet, den sökandes utbildningsbakgrund, relevansen och kvalitén på MSc-arbetet och övriga publikationer, referenser, intervjuer och ett skrivprov.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan senast 2017-03-09.

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

  1. Kortfattad beskrivning (max 2 sidor) av varför du är intresserad av och lämpad för befattningen
  2. Curriculum vitae (CV)
  3. Kopia på examensbevis
  4. En lista på dina universitetskurser, med betyg
  5. Kopior på eventuella publikationer/examensarbete
  6. Kontaktuppgifter till 2-3 referenspersoner

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten MS Word eller PDF. För ytterligare information, kontakta professor Sebastian Diehl (sebastian.diehl@umu.se).

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 maj 2017, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-141-17
Kontakt
  • Sebastian Diehl, sebastian.diehl@umu.se, 090-786 5738
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-01-26
Sista ansökningsdag 2017-03-09

Takaisin avoimiin työpaikkoihin