Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Várdduo – Centrum för samisk forskning är en arbetsenhet vid Umeå universitet som samordnar och initierar forskning i och om Sápmi, med fokus på samiska och andra urfolks kulturer, samhällen, historia och språk. Várdduo är en mötesplats för forskare och doktorander från olika discipliner, vars forskning har samiska eller urfolksrelaterade beröringspunkter. Várdduo tillhandahåller en inspirerande forskningsmiljö och utgör en värdefull plattform för kreativa tankeutbyten som berikar forskningen på olika sätt. Som unikt kompetenscentrum för samisk forskning i Sverige är forskningsförmedling och samverkan en central del av verksamheten. Läs mer om oss på: https://www.umu.se/vardduo-centrum-for-samisk-forskning/

Vid Várdduo bedrivs idag huvudsakligen forskning inom områden så som historia, markrättigheter och markkonflikter, naturresursexploateringar, utbildning och hälsa.

I anslutning till utvecklingen inom urfolksstudier internationellt, och utifrån etiska perspektiv, präglas verksamheten vid Várdduo i ökande grad av samverkan med urfolkssamhällen, och att forskningsresultat ska komma urfolkssamhällen till del är viktiga utgångspunkter.

Várdduo-Centrum för samisk forskning söker nu en första forskningsassistent på heltid under ett år, med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Första forskningsassistentens arbetsuppgifter består främst av att delta i forskningsarbete inom två av våra pågående externfinansierade projekt tillsammans med respektive forskningsledare. Till detta forskningsarbete hör att bistå i planering av fältarbete, genomförande samt sammanställning av data och övriga uppgifter kopplade till forskningsprocessen, såsom exempelvis analysarbete, textframställning, forskningsförmedling, anordnande av workshops etc. Till arbetsuppgifterna hör även att genomföra en förstudie rörande den gröna omställningen och dess påverkan på urfolks- och lokalsamhällen. Förstudien planeras sedan ligga som grund för forskningsansökningar från Várdduo.

Vidare kan det ingå i arbetsuppgifterna att planera och koordinera arbete kopplat till forskningsverksamheten, exempelvis att anordna konferenser, symposier och seminarier, redigera publikationer, förmedla forskningsresultat till det omgivande samhället samt verka för nätverksbyggande gentemot olika myndigheter, nationella och internationella organisationer samt civilsamhällets olika aktörer.

Kompetenskrav
Doktorsexamen eller utländsk doktorsexamen som bedöms motsvara doktorsexamen med relevans för anställningens innehåll samt goda kunskaper om samisk historia och samiska rättigheter.

Goda kunskaper om övre Norrlands ekonomiska och sociala utveckling, både historiskt och i nutid, erfarenhet av arkivarbete och kvalitativ forskning, samt kunskaper om kvantitativ statistik och källkritik.

Vi söker dig som har ett kommunikativt förhållningssätt och kan arbeta både självständigt och i grupp. Du ska kunna arbeta proaktivt och systematiskt, flexibelt och lösningsorienterat.

Erfarenhet av och kunskap om projektledning och projektarbetsprocesser samt av att organisera och moderera seminarier och workshops.

Erfarenhet av informationsarbete samt goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift utgör också krav för anställningen.

Övriga önskvärda kvalifikationer
Erfarenhet av och kompetens inom samarbete med aktörer inom civilsamhälle, framför allt minoritetsgrupper är meriterande. Samisk språklig och kulturell kompetens är också en merit.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan
Ansökan görs via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi. Till ansökan bifogas ett personligt brev med motivering till varför man söker anställningen, CV samt dokumentation av formella meriter (examensbevis, kursintyg eller motsvarande).

Ansökan ska vara inkommen senast 2023-10-18.

Övriga upplysningar
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad under ett år med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid enheten är ett krav.

Vi arbetar för en jämn könsfördelning inom Várdduos verksamhet och ser därför gärna manliga sökanden.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av tillförordnad föreståndare Patrik Lantto (patrik.lantto@umu.se, 090 786 61 86) eller forskare Gudrun Norstedt (gudrun.norstedt@umu.se , 090 786 71 91).

För mer information om enheten, se vår hemsida på: https://www.umu.se/vardduo-centrum-for-samisk-forskning/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1545-23
Kontakt
  • Patrik Lantto, tf. föreståndare, patrik.lantto@umu.se,090 7866186
  • Gudrun Norstedt, forskare, gudrun.norstedt@umu.se ,090 7867191
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-09-27
Sista ansökningsdag 2023-10-18

Tillbaka till lediga jobb