Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Vid Institutionen för språkstudier bedrivs forskning inom språkvetenskap, nordiska språk, moderna språk, de moderna språkens litteratur, samiska språk och samiska studier samt språkdidaktik och pedagogiskt arbete med inriktning mot språk och lärande. Läs mer här: https://www.umu.se/sprakstudier/forskning/

Institutionen för språkstudier har nationellt ansvar för samiska språk och ett särskilt uppdrag att genomföra aktiviteter i syfte att förbättra förutsättningarna för revitalisering och bevarande. 

Institutionen för språkstudier utlyser en anställning som postdoktor med inriktning mot revitalisering av samiska språk. Anställningen är på heltid under två år med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Den som erbjuds anställningen ska tillsammans med en arbetsgrupp vid Institutionen för språkstudier och Sametinget arbeta med Sametingets regeringsuppdrag att ta fram indikatorer som gör det möjligt att följa minoritetsspråkens utveckling över tid. Vidare ska den som erbjuds anställningen arbeta med forskning som bidrar till revitalisering av samiska språk. Postdoktorn förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. I anställningen ingår undervisning till en omfattning av högst tjugo procent av den totala arbetstiden.

Kvalifikationer
För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom område med relevans för anställningens inriktning. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma i fråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Postdoktor som ska undervisa ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att personen inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller närliggande ämnesområde vid Umeå universitet.

God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och engelska, liksom god förmåga att samarbeta, utgör krav för anställningen.

Meriterande
Meriterande för anställningen är:
- Kunskaper i samiska språk
- Kunskap och kännedom om språkrevitalisering
- Erfarenhet av arbete med indikatorer och/eller andra sätt att följa utveckling av språk och dess användning
- Erfarenhet av empiriska studier av språkanvändning, exv. i form av enkäter, intervjuer och databaser.

Ansökan
En fullständig ansökan ska omfatta följande dokument på svenska eller engelska:

  • Ett följebrev där den sökande motiverar sitt intresse för att påbörja en anställning som postdoktor vid just Institutionen för språkstudier och där sökandes kompetens i relation till tjänstens innehåll preciseras (2–3 sidor)
  • En kortfattad presentation av forskningsintressen och idéer relevanta för de beskrivna arbetsuppgifterna för anställningen (3 - 5 sidor)
  • Ett Curriculum Vitae
  • Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade högskolepoäng samt kopia av examensbevis för doktorsexamen
  • En fullständig publikationslista
  • Elektroniska kopior på åberopade vetenskapliga publikationer (max 3 – 5 st.)

Ansökan ska göras i Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi senast 2022-12-30.

Övrigt
Postdoktoranställningen avser två års tidsbegränsad anställning med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav. För mer information om anställningen kontakta prefekt vid Institutionen för språkstudier Daniel Andersson, daniel.andersson@umu.se, 090 786 57 08.

Läs mer om Institutionen för språkstudier här: https://www.umu.se/sprakstudier/

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1691-22
Kontakt
  • Daniel Andersson, prefekt, daniel.andersson@umu.se,0907865708
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-12-02
Sista ansökningsdag 2022-12-30

Tillbaka till lediga jobb