Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Statsvetenskapliga institutionen söker nu en vikarierande universitetslektor i Statsvetenskap. Anställningen är på heltid 5 månader med tillträde 1 februari 2023 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Uppgifterna består av undervisning och handledning i ämnet Statsvetenskap på grundnivå inom områdena svensk politik och förvaltning, metod och självständigt arbete. Arbetet innebär kursansvar, föreläsningar, handledning, seminarier och examinering. Tjänstgöringsort är Umeå och undervisningen sker både på distans och på campusområdet.

Vi förväntar oss ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter och engagemang i verksamheten.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen (HF) och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Behörigheten avser den som avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller motsvarande. För att bedömas som behörig ska den sökande ha dokumenterade pedagogiska och forskningsmässiga meriter inom ämnet statsvetenskap.

För att vara behörig för anställningen krävs förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna ska pedagogisk skicklighet tillskrivas särskild vikt. Stor vikt ska även fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Vi värdesätter engagemang, delaktighet och ansvarstagande i undervisningens planering och utveckling

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Graden av vetenskaplig kvalitet ska främst bedömas utifrån självständig vetenskaplig produktion där även forskningens omfattning, bredd och djup ska tillmätas betydelse. Graden av vetenskaplig skicklighet ska även bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter (peer-review granskade) inom ämnet statsvetenskap.

Övriga kriterier som tillmäts stor betydelse är visad förmåga att initiera, planera och utveckla forskning samt förmåga att i nationell och internationell konkurrens erhålla forskningsmedel. Stor vikt kommer även att läggas vid förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.  

En kvalitativ helhetsbedömning av skickligheten avgör vilken kandidat som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de aktuella arbetsuppgifterna samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten vid institutionen.

Ansökan

En ansökan till anställning som universitetslektor ska innehålla:

• Personligt brev inklusive kontaktuppgifter
• Meritförteckning/CV
• Publikationslista
• Redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet (se kriterier för bedömning av vetenskaplig skicklighet)
• Redogörelse för pedagogisk verksamhet (se kriterier för bedömning av pedagogisk skicklighet)
• Vidimerade kopior av relevanta examensbevis och intyg avseende pedagogiska meriter
• Åberopade vetenskapliga publikationer (maximalt tio) samt förteckning över dessa
• Referenser inklusive kontaktuppgifter

Sökande får åberopa endast sådana vetenskapliga skrifter som publicerats eller accepteras för
publicering senast vid ansökningstidens utgång.

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Välkommen med din ansökan!

Om oss

Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har drygt 70 anställda och svarar för forskning och utbildning inom ämnena statsvetenskap, freds- och konfliktstudier samt utbildningsledarskap. Förutom studier på samtliga nivåer inom dessa ämnen finns vid institutionen en omfattande forskningsverksamhet. För mer information, se https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2023-06-30
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 230201
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1807-22
Kontakt
  • Magnus Blomgren, prefekt, 090-7866171
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-11-23
Sista ansökningsdag 2022-12-20

Tillbaka till lediga jobb