Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Vi söker en postdoktor till ett forskningsprojekt riktat mot personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom inom avdelningen för fysioterapi. Anställningen avser heltid under två år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning

Forskningsprojektet avser att undersöka hur ett e-hälsoverktyg, ”Min KOL”, kan stödja implementering av evidensbaserade hälsofrämjande insatser för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Min KOL har utvecklats genom användarmedverkan och kommer att finnas tillgänglig som e-tjänst på 1177 Stöd och Behandling. Min KOL kommer att utvärderas i en pilot- och genomförbarhetsstudie samt i en nationell randomiserad kontrollerad studie.  

 

Arbetsuppgifter

Som postdoktor kommer du att ingå i ett team av seniora och juniora forskare från olika discipliner (fysioterapeuter, ingenjör, datavetare och läkare). Tillsammans med forskargruppen kommer du framför allt att arbeta med en pilot- och genomförbarhetsstudie och därefter en randomiserad kontrollerad studie gällande personer med KOL. Detta innebär planering, organisation och genomförande av datainsamling med påföljande dataanalys och redovisning. Även kontakt med deltagare (patienter och personal) under datainsamling och intervention ingår. Kvantitativa och kvalitativa metoder kommer användas.

 

Kvalifikationer

Du som söker ska ha avlagt doktorsexamen inom fysioterapi eller annat för projektet relevant ämne. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt sin examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Det är meriterande att ha erfarenheter av arbete relaterat till projektets inriktning, såsom mätning av fysisk aktivitetsnivå, erfarenhet av både kvantitativa och kvalitativa studier samt erfarenhet av arbete med e-hälsoverktyg och/eller teknisk kompetens. Då kontakt med deltagare ingår i arbetet med studien är det nödvändigt att kunna prata och skriva svenska, liksom att ha ett körkort som är giltigt för att köra bil i Sverige.

 

Ansökan skall innehålla

  • Curriculum Vitae
  • En kort beskrivning av dina forskningsintressen, varför du är intresserad av tjänsten och hur du kan bidra till det aktuella projektet (max 3 sidor)
  • En publikationsförteckning Kopior av relevanta artiklar (max 5 st)
  • Kopior av relevanta examensbevis
  • Kopia på körkort som är giltigt i Sverige
  • Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

Närmare upplysningar lämnas av Karin Wadell, 090-786 98 87, 070-88 22 646, karin.wadell@umu.se.


Välkommen med din ansökan!

 Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-609-21
Kontakt
  • Karin Wadell, 090-7869887
Publicerat 2021-04-20
Sista ansökningsdag 2021-05-18

Return to job vacancies