Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Vid Institutionen för omvårdnad, som har ett hundratal anställda, bedrivs utbildning till sjuksköterska och röntgensjuksköterska, specialistutbildningar för sjuksköterskor, barnmorske-, magister- och masterutbildning samt utbildning på forskarnivå/forskning inom ämnena omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt radiografi.

Om doktorandprojekt: Nu söker vi en doktorand för arbete i forskningsprojektet DIGEST. Digital egenvårdssupport för god sjukdomsintegration och transition från barn- till vuxenvård för personer med typ 1 diabetes.

Studier visar att stöd från diabetesteamet där diabetessjuksköterskan har en central plats har stor betydelse för utveckling av kunskap och trygghet gällande behandlingsaspekter vid typ 1 diabetes bland barn och ungdomar. Flera rapporter visar dock på att det finns brister i övergången till vuxenvård och såväl den unga personen med ibland relativt nydiagnosticerad typ 1 diabetes som familjen känner sig lämnad att klara sig själva utan tillräckligt stöd. I detta projekt vill vi inom ramen för en interventionsstudie kombinera gruppsupport med digitala verktyg och rikta oss till unga vuxna i övergången mellan barn- och vuxenklinik. Fokus ligger på att underlätta livet med sjukdomen och öka livskvalitet samt förbättra metabola parametrar.  Interventionen i projektet utgår från aktionsforskning där såväl personcentrerad som familjecentrerad omvårdnad kommer att utgöra teoretiska referensramar för projektet. Både kvalitativa och kvantitativa studier ingår och omfattar både design, datainsamling och analys. Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskning vilket innefattar såväl planering och genomförande av interventionen, dvs. datainsamling, analys och rapportering liksom deltagande i forskarutbildningskurser etc. Viss undervisning inom ämnet och forskningsområdet kan förekomma inom ramen för doktorandprojektet och då förlängs anställningen i motsvarande utsträckning.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå är 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå samt avlagd magisterexamen i omvårdnad eller motsvarande. I och med att interventionen genomförs inom klinisk verksamhet krävs också sjuksköterskeutbildning och svensk sjuksköterskelegitimation.

Särskild behörighet: För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har:

 • nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning
 • yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet
 • nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses

Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar forskningsplanen på engelska inför en av institutionsledningen utsedd forskarutbildningsgrupp.

Övriga kvalifikationer: Erfarenhet av arbete på diabetesmottagning för barn- och ungdomar är meriterande. Andra meriterande erfarenheter är specialistsjuksköterskeutbildning inom diabetesvård samt undervisningserfarenhet inom universitetskurser i diabetesvård. Godkända uppsatser inom ramen för diabetesområdet samt erfarenhet av forskningsintervjuer och kvalitativa analysmetoder är meriterande för tjänsten. Arbetet kräver att du är flexibel i ditt arbetssätt, har god förmåga att samarbeta med andra och att arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker anställningen, max 1500 ord.
 • CV/meritförteckning
 • Examensbevis (styrkta kopia)
 • Uppsatser/övriga publikationer
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner
 • Övriga meriter med relevans för anställningen

Dokument ska bifogas elektroniskt i Word- eller PDF-format. Ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.

Villkor

Anställningsform och omfattning: doktorandtjänst motsvarande 4 års heltidsstudier eller med förlängning om undervisning ingår. Anställningen är en heltid men med möjlighet till halvtidsanställning första halvåret. Anställningen kan eventuellt kombineras med anställning inom region Västerbotten.

Intervjuer i samband med tillsättning av anställningen kan komma att ske.

Närmare upplysningar lämnas av professor Åsa Hörnsten 070-2494636, asa.hornsten@umu.se.

Antagning till forskarutbildning initieras efter avslutad urvalsprocess.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-674-20
Kontakt
 • Åsa Hörnsten asa.hornsten@umu.se, 070-2494636, 090-7869159
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-05-08
Sista ansökningsdag 2020-06-01

Return to job vacancies