Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för klinisk vetenskap, neurovetenskaper, söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot neurologi för ett projekt om histologisk analys av karotisstenos vid stroke. Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till maximalt fyra år på heltid eller längre tid om du parallellt arbetar kliniskt.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Projektet syftar till att förbättra förståelsen för olika aspekter av patofysiologi vid karotisstenos, dels att förstå kända tillstånd och dels för metodutveckling av in vivo-undersökningsmetoder.

Det praktiska arbetet kommer att ske i labbmiljö där du ska preparera utopererad vävnad för analys (bl.a. märkning, röntgen, skärning, inbäddning, färgning och glasfotografering), men framförallt att genomföra histologiska bedömningar. Utöver detta ingår sedvanliga arbetsuppgifter under en doktorandtid: Projektlogistik för forskargruppen som helhet, områdesinläsning, metodträning, kurser, dataanalys och artikelskrivning. 

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).

Särskild behörighet

Genomgången kurs i neurologi på läkarprogrammet eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper som bedöms nödvändiga för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Därvid ska beaktas den sökandes tidigare utbildning och planerade forskningsprogram. Den sökande ska ha nödvändiga kunskaper i svenska och engelska, svenskan bedöms vid intervju och engelskan vid ett antagningsseminarium på institutionen.

Övriga önskvärda kvalifikationer

Tidigare erfarenhet av vävnadspreparering och histologisk analys är meriterande. Om det utförts på just karotisvävnad från strokepopulation är detta starkt meriterande. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan

En komplett ansökan på svenska ska innehålla följande:

  • Personligt brev där forskningsintresse, kvalifikationer samt motivering till ansökan beskrivs (max 2 sidor)
  • CV
  • Dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, examensbevis samt eventuella övriga meriter som du vill åberopa.
  • Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Tillträde

Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för ytterligare information

Elias Johansson, projektledare och tilltänkt huvudhandledare. elias.johansson@umu.se

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-198-20
Kontakt
  • Elias Johansson, projektledare , elias.johansson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-02-10
Sista ansökningsdag 2020-03-02

Return to job vacancies