Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

En doktorand till ett forskningsprojekt med inriktning mot genusrelaterade aspekter av Internetmiljö och psykisk ohälsa sökes. Projektet är ett samarbete mellan Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) enheten vid institutionen för Klinisk Vetenskap, och Genusforskarskolan vid Umeå Centrum för Genusstudier, vid Umeå Universitet.  Intresse för genusfrågor och erfarenhet av arbete med ungdomar är ett krav. Vi erbjuder fyra års heltidsanställning. Ansök senast 2020- 02-28.

Ungdomar tillbringar alltmer av den vakna tiden online och många blir sexuell trakasserade och mobbade även där. Doktorandens projekt är tänkt att handla om hur sexuella trakasserier på nätet kan leda till psykisk ohälsa, samt om genusaspekter kan påverka hur det går till. Övergrepp och sexualisering offline leder inte bara till akuta symtom utan ofta till ett livslångt lidande i form av till exempel självobjektifiering, skam över sin kropp, låg självkänsla, sexuell dysfunktion, självdestruktivitet, självskada och självmordsagerande, m.m. Utöver det primära våldet och/eller övergreppen/trakasserier följer dessutom ofta ytterligare kränkningar och stigmatisering från samhället och vården genom tystnadskultur, negativa normer och värderingar kring kvinnors värde och sexualitet, vilket riskerar att ytterligare belasta den som blivit utsatt. Behandlare som inte har kunskap om rådande fördomar riskerar att förvärra situationen. Ungdomar på BUP vittnar mer och mer om hur online trakasserier leder till psykiskt dåligt mående men det finns otillräcklig kunskap och mycket lite forskning inom detta område och få behandlare inom BUP har kunskap, vilket kan leda till en tystnads- och okunskapskultur. Det är av hög prioritet att klargöra dessa samband så att behandling kan bli mer riktad och effektiv samt att bättre förebyggande insatser implementeras.

Doktorandanställningen ingår i två forskningsprojekt finansierade av BUP Region Västerbotten som båda avser att undersöka risk- och friskfaktorer till psykisk ohälsa samt utveckla nya psykometriska test. Det tilltänkta doktorandprojektet är till stor del baserat på enkätdata, men det finns även möjlighet att samla in kvalitativa data. Doktoranden kommer att ha frihet att inom ramen för forskningsprojektet utforma egna frågeställningar. Doktorandanställningen är ett samarbete mellan BUP vid Institutionen för Klinisk Vetenskap på Medfak (https://www.umu.se/institutionen-for-klinisk-vetenskap/barn--och-ungdomspsykiatri/) och Genusforskarskolan vid Umeå Centrum för Genusstudier, Samhällsvetenskaplig fakultet (https://www.umu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/genusforskarskolan/), båda vid Umeå Universitet.

Vi söker en engagerad och kreativ doktorand med hög motivation för forskarstudier och förmåga till självständigt arbete. Ett intresse för ungdomar med psykisk ohälsa, Internet och frågor som rör genus är en nödvändighet. Vi ser det som meriterande att tidigare ha arbetat med ungdomar med psykisk ohälsa. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Utlysningen avser heltidsanställning som doktorand under 4 år. För anställningen gäller att du förväntas utföra huvuddelen av ditt arbete på BUP, Klinisk Vetenskap, Umeå Universitet. Tillträde 1 september 2020.

Behörighet

Behörighet att söka är den som har grundläggande behörighet d.v.s. som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att antas till utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomspsykiatri krävs dessutom att sökande har tillräckliga kunskaper i ämnet barn- och ungdomspsykiatri. Sökande bör kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Ansökan

Ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi som du hittar på universitetets sida för Lediga jobb. Ansökningsförfarandet öppnar den 07 februari.

https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

En fullständig ansökan ska innehålla:

 1. Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker tjänsten (max 2 sidor)
 2. CV/meritförteckning
 3. En kort skiss på max två sidor där du ger en beskrivning av ditt forskningsintresse i relation till forskningsprojektet och befattningens inriktning
 4. Examensbevis
 5. Uppsatser/övriga publikationer
 6. Ev. övriga meriter med relevans för anställning
 7. Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst.

Välkommen med din ansökan senast 2020-02-28!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-175-20
Kontakt
 • PhD Inga Dennhag, +46706217414, inga.dennhag@umu.se
 • Docent Eva Henje, +46738019212, eva.henje@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-02-07
Sista ansökningsdag 2020-03-06

Return to job vacancies